Mye gjort på et lite år – og godt i gang med langt mere…

Mange sier Regjeringen skal bedømmes på budsjettet, som fremlegges neste uke. Budsjettet er selvsagt viktig, men politikk handler om mer enn årlige bevilgninger. Mange av beslutningene vi har tatt handler om hvordan vi organiserer samfunnet, om lover eller prinsipper som betyr veldig mye i folks hverdag, uten at det blir en post i statsbudsjettet. Fremfor å skryte over hvor mye penger man bruker, bør man bli mer imponert når man oppnår kostnadskutt og mer effektiv bruk av skattebetalernes penger. Continue reading

H/FrP regjeringen gjennomfører – APs utvalg utreder

NRK kunne i kveld melde at AP hadde hatt et utvalg i arbeid. Jonas Gahr Støre konkluderte med at: Byene i Norge vokser – vi må ha en politikk for byene, slik at vi bygger boliger og kollektivtrafikk i sammenheng.

Herr Gahr Støre, kan jeg få introdusere til deg: regjeringens kollektivhandlingsplan. Det APs utvalg nå selger som en nyhet for AP, er noe H/FrP regjeringen allerede holder på å gjennomføre. Dokumentet – politikken – finnes og brukes. Continue reading