Historieløs vingling fra Bergen AP

posted in: Samferdsel | 0

Det er få, om noen, grunner til å savne rødgrønn bypolitikk når Bergen skal løse sine luft- og trafikkutfordringer. Med borgerlig regjering og stortingsflertall er satsingen på kollektivtrafikk kraftig styrket. Et tydelig eksempel er den såkalte belønningsordningen for kollektivtrafikk, som … Continued

Irriterende kø på Boknafjorden

posted in: Samferdsel | 0

Vi er mange som har vært frustrert over å sitte i kø på vei over Boknafjorden. I dag er det tre ferjer som trafikkerer strekningen Mortavika-Arsvågen. Inntil nylig var en av ferjene også reserveferje for et annet samband. Det medførte … Continued

Bilistene litt mindre melkeku.

posted in: Samferdsel | 0

Med rødgrønn regjering ville bilavgiftene vært markert høyere enn i dag. Høyere årsavgift, høyere drivstoffavgift og høyere engangsavgift. Samtidig ville bevilgninger til veiinvestering og vedlikehold vært lavere. Bilistene ville vært en melkeku, og bilverkstedene ville fått litt høyere omsetning. Det … Continued

Bygge landet

posted in: Økonomi, Samferdsel | 0

Denne regjeringen skal ikke selge Norge. Vi skal ikke selge våre naturressurser. Tvert imot, vi skal bygge landet vårt. Jeg skriver dette, fordi Arbeiderpartiet gang på gang forsøker å svartmale med lettvinte påstander om at landet selges. Men merk hvordan … Continued

Miljøpolitikk – mer enn avgifter

posted in: Samferdsel | 0

Hvem er grønnest i landet? Den med høyest krav om avgifter? Den med flest restriksjoner? De siste ukers miljødebatter bommer kraftig på målet. God miljøpolitikk handler ikke om å være mest mulig bekymret eller har høyest mulig avgifter. Det handler … Continued

1 2 3 4 68