Avgifter på elbil?

Lørdag meldte VG at regjeringen vurderer å innføre engangsavgift på elbiler. Det vil bety en kraftig prisøkning for denne bilen. Trolig kan vi se frem til en høst med intens rødgrønn krangel.

Avgift på elbiler vil ødelegge markedet, som regjeringen har skrytt av. Men vi bør ikke bli forundret. Nå begynner familievennlige modeller å nærme seg en realitet, og da frykter regjeringen tapte skattekroner mer enn de ønsker reduserte utslipp fra bilene. Det er forøvrig bare noen måneder siden miljøvernminister Erik Solheim var i media og oppfordret folk og kommuner til å kjøpe elbiler. Det er dårlig nytt – ja, trolig tilsvarende som Erik Solheims åpning av Uniols fabrikk for biodrivstoff. Det tok noen måneder og så var rammebetingelsene endret til det “fatale”.

Mer seriøst – dersom Stoltenbergs retorikk om biodieselavgift skal være troverdig, så må han innføre avgift på elbiler, bioetanol, biogass og hydrogen. Biodieselavgiften ble jo primært begrunnet med at slike biler også sliter på veier, skaper ulykker og står i kø. Derfor kan de ikke være avgiftsfrie. Vel, tilsvarende gjelder alle typer biler. Dermed vil man med Stoltenbergs tilnærming kun få fordelen av null i CO2-avgift på miljøbiler. Det er ikke tilstrekkelig til å skape et elbil marked på kort sikt.

FrP tok i fjor høst til orde for å ha en 5 – 10 års tilnærming i avgiftspolitikken for alternative drivstoff /  “miljøbiler”. Ved å gi en garanti om avgiftsnivå 5 eller 10 år frem i tid, så vet både investorer og forbrukere hva de kan forvente. Det reduserer den økonomiske risiko for aktørene, og dermed kan de gjøre mer rasjonelle valg. Derfor burde biodieselavgiften blitt fjernet og avgiftene for alternative drivstoff sett i en sammenheng. Nå opplever istedet bransjen at det som var satsingsområde i fjor blir skattlagt i år. Det er demotiverende, og ødelegger tilliten mellom myndighetene og næringslivet/forbrukere.

Og for å dokumentere at min kommentar ikke er etterpåklok – sjekk: http://www.tu.no/motor/article255949.ece 🙂

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

Comments are closed.