Rødgrønt gnål om Statoil

Statoil vurderer å redusere satsingen på fornybar energi. Det skapte umiddelbart skrik og spetakkel i miljøbevegelsen og hos de rødgrønne.  ”Næringslivsanalytikerne” i SP og SV mener Statoil handler uklokt og at de mangler samfunnsansvar. Ja vel, akkurat….

Når det gjelder fornybar energi er det regjeringen som viser manglende samfunnsansvar. Politikere skal ikke tvinge børsnoterte bedrifter til å investere i ulønnsomme prosjekter. Dersom vi ønsker mer fornybar energi, så får vi utarbeide rammebetingelser som gjør det mer lønnsomt og attraktivt.  Dersom privat næringsliv ikke gjør jobben, så kan SP/SV opprette et statlig selskap som kan fylle behovet.

I denne saken eksisterer et slikt selskap allerede – det heter Statkraft. Ramaskriket blir derfor noe rart bare dager etter debatt om Statkrafts manglende tilførsel av kapital fra regjeringen. Statkraft ønsker å investere i fornybar energi, men får ikke kapital. Statoil vurderer å droppe litt av satsingen, men skal da tvinges til det.

Tar Statoil et strategisk feil valg om de skrinnlegger noen/flere prosjekter innen fornybar energi? Vel, om det vil meningene være mange, og det er her markedsøkonomien er så flott med et mangfold av muligheter, kunnskap og investorerer. Vi trenger ikke Statoil for å satse på fornybar energi. Dersom myndighetene ønsker mer fornybar energi er det bare å bedre rammebetingelsene (subsidier, støtterregimer, skatte- og avgiftsregler m.m.) – da kan jeg garantere at det kommer investorerer, kanskje til og med Statoil. 

Helge Lund bør ikke ligge søvnløs om natten etter SV og SPs angrep på selskapet. Det er regjeringen som gir styringssignalene for statens eierpost i selskapet. Hva enkelte representanter mener i media er knekkende likegyldig for selskapet. Men jeg forstår godt at rødgrønne stortingsrepresentanter har et behov for å ventilere meninger og frustrasjon – i regjeringen blir de ikke hørt.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser