SVs oljedrømmeri

SV og Bellona vil sende olje-Norge på ”avrusing” for klimaets skyld. De tror mindre norsk olje og gassproduksjon vil kutte globale CO2-utslipp. Feil. Forslaget er korttenkt, miljøfiendtlig og horribel energipolitikk. Verdens energibehov påvirkes ikke av norsk energiproduksjon, men som en stor energieksportør påvirker vi verdens energimiks.

En bedre ide ville vært å sende Bellona og SV på skolebenken, hvor pensum er Det internasjonale energibyråets (IEA) årlige ”World Energy Outlook”. Rapporten bør være obligatorisk lesing for alle i den såkalte miljøbevegelsen.

IEA gjør analyser om verdens energiforbruk, verdens energitilgang og globale utslipp av CO2 i den prosessen. De sier dagens energiutvikling er ikke miljø- eller ressursmessig bærekraftig. Den advarselen skal vi ta på alvor. Men vi skal merke oss at IEAs anbefaling ikke er å kutte ut all fossil energi, slik miljøbevegelsen skriker etter. Tvert imot. IEA sier forbruket av kull må reduseres kraftig for å kutte CO2-utslipp, men man må samtidig ØKE bruken av olje og gass de neste tiårene for at energiforsyningen skal henge sammen. Fra 2007 til 2030 skal gassbruken opp hele 17,1 %, mens oljeforbruket skal øke 3,8 %. Dette, sammen med en 101,1 % økning i bruk av kjernekraft og 108,7 % i bruken av fornybar energi, gjør at man kan kutte forbruket av kull med 17,9 %. I dette ligger det også forventninger fra IEA om en betydelig gevinst fra omfattende tiltak på energisparing. Det er verdt å legge til at IEAs scenario for Norge som produsentland tilsier også ØKT gassproduksjon. Dersom Norge skal øke sin gassproduksjon de neste 20 årene må vi finne mange nye gassfelt – både for å erstatte dagens produksjon og øke totalt sett. Dette har også EU uttrykt sterke ønsker om en rekke ganger.

Bellona og SV gjør dermed feil når de gjør verdens energibehov om til en nasjonal øvelse. Samtidig viser de at de ikke tror på gjennombrudd innen CO2-rensing når de bruker fremtidige CO2-utslipp som argument mot norsk gassnæring.

IEAs analyser og anbefalinger går dermed på tvers av lettvinte slagord fra venstresiden. Budskapet er klart – i et miljøperspektiv trenger verden både mer olje/gass og fornybar energi de neste tiårene. En organisert utfasing av norsk olje og gassvirksomhet er altså ingen løsning på CO2-spørsmålet, slik mange miljøvernere og rødgrønne politikere stadig hevder.

For eksempel tilsvarte norsk olje- og gassproduksjon i 2007 en årlig kraftproduksjon fra 334.305 vindmøller. Fornybar energi i Norge er en viktig brikke i energipuslespillet, men den kan ikke erstatte det globale behovet for mer gass. Mindre norsk gass betyr derfor mer kull – det er der det er ledig kapasitet. Det betyr økte CO2-utslipp og flytting av arbeidsplasser ut av Norge.
SV hevder de vil redusere petroleumsproduksjon for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Det er som å be Toyota slutte å lage biler for å sikre bedriftens fremtid. Det er fullstendig urasjonelt.

Vår fremtidige verdiskaping handler om et dynamisk næringsliv, som utvikler seg i takt med de muligheter fremtiden bringer. En politisk styrt avvikling av vår mest profitable næring er ingen løsning. Dersom Valen ønsker større satsing på fornybar energi, så bør han støtte en regjering som vil stimulere slike investeringer. En avvikling av norsk petroleumsnæring vil ikke automatisk flytte kapitalen over i norsk kraftbransje. Trolig vil kapitalen i stedet gå til petroleumsprosjekt andre steder på kloden. Da forsvinner kompetanse og arbeidsplasser samme vei, og Norge står fattigere tilbake.

Dette tilsier at Norge bør satse på både petroleum og fornybar energi – verden trenger begge deler. På lang sikt må verden skaffe sin energi fra fornybar energi og kjernekraft, men på kort og mellomlang sikt er olje og gass en viktig del av vår energiportefølje. Vi gjør oss selv og verdens energiforbrukere en bjørnetjeneste om vi gjør norsk olje og gassproduksjon til et tidlig offer i klimadebattens navn. FrP jobber for å kutte verdens CO2-utslipp, men vi kan ikke fornekte oss realiteter om verdens energibehov. Det burde ikke miljøbevegelsen gjøre heller. Kan jeg håpe at SV parkeres enda lenger unna de viktige beslutningene?

Til slutt, når SV gang på gang beklager seg over petroleumsnæringens innflytelse i politikken så innrømmer de egentlig bare at regjeringen ikke er sterk nok til å føre en konsekvent politikk på egen hånd. Det overrasker meg ikke med stadig endringer i politisk ledelse, men problemet skyldes hans regjering, ikke interessegrupper av ulike slag.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Opplysende Ketil. Som du sier, dette burde vært en del av pensumet for alle som driver med energi og miljø i politikken. Det er mye annet også å ta tak i, men la oss for all del holde oss til realiteter. Det blir fort patetisk når løsningen på verdens problemer er nok en ny særnorsk avgift.

Comments are closed.