Skrinlegg CO2-rensing av Kårstø

Aftenposten melder at CO2-rensing på Kårstø er utsatt på ny. Regjeringen burde snart våge å si at prosjektet er skrinlagt. Gassnova siden 2007 har anbefalt regjeringen å ha kun ett fullskala renseprosjekt – m.a.o. skrinnlegg Kårstø. I følge Teknisk Ukeblad har Regjeringen sløst bort over en halv milliard kroner (!) på utredninger av CO2-rensing på Kårstø. Prosjektet har en prislapp på mellom 15 og 33 milliarder kroner. Som Co2-tiltak ville dette vært penger ut vinduet – tiltakskostnaden er urimelig høy.

Læringseffekten er liten. Daværende energiminister Odd Roger Enoksen sa i Stortinget allerede 18. oktober 2006 at “…på Kårstø tar Regjeringen det fulle og hele ansvaret basert på dagens teknologi, som er kostbar, og som er en teknologi som kun vil være anvendbar i svært få tilfelle…”

Regjeringen har også til gode å forklare hvordan det er mulig å rense Kårstø når regjeringen selv utsatte rensing på Mongstad pga teknologiske utfordringer. Det er ingen vesentlig forskjell på gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad – enten fungerer rense-teknologien eller så fungerer den ikke.

Regjeringen bør nå gjøre som FrP har anbefalt hele tiden – skrinlegg prosjektet. CO2-rensing på Kårstø må avvente suksess på Mongstad. I følge regjeringen skjer det tidligst i 2018. Da kan Kårstø renses tidligst i 2022. Og det skaper hodebry for Erik Solheim og de rødgrønne. Til Aftenposten 7. oktober sier SVs Snorre Valen at man ikke når klimaforliket dersom Kårstø ikke renses. Det forklarer hvorfor Kårstø prosjektet holdes kunstig i live. Regjeringen forsøker å skape en illusjonen om at klimamålene skal innfries.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Hvis rensing ikke er mulig, må gasskraftverkene stenges. Vi kan ikke godta at gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø får dure og gå og spy ut CO2, når Norge henger så langt etter i klimapolitikken.
    Det er ingen fremtid i gasskraft. Fremtiden ligger i fornybar energi. Dette må både de rødgrønne og de borgerlige snart innse.

  2. Paradoksalt nok stammer milliardene i investeringskostnader nettopp fra den klimafiendtlige oljen…

Comments are closed.