Høytflyvende klimakvoter

Statsmininsteren vil innføre tvungent kjøp av klimakvoter ved flyreiser. Han er misfornøyd med at folk flest ikke kjøper kvotene frivillig. Hvor er de kritiske spørsmålene fra journalistene? Dette handler ikke om klima, men om å fylle skattekisten.

For det første – Regjeringen har allerede innført CO2-avgift på alle flyreiser i Norge. Ergo, folk flest betaler allerede for de Co2-utslipp flyreisen medfører. Da trenger man ikke kjøpe klimakvoter i tillegg. Dersom regjeringen hadde øremerket avgiften til CO2-reduserende tiltak ville innenlandsk flytrafikk i praksis vært CO2-nøytral allerede.

For det andre – Stoltenberg har selv understreket at man ikke trenger kjøpe klimakvoter frivillig i Norge. I Sunnmørsposten 18.08.07 var det oppslag om Statsminister Stoltenberg som fløy helikopter i valgkampen. På spørsmål fra avisen om han hadde kjøpt klimakvoter for å kompensere for utslippene svarte han tydelig “NEI”. Det trengte han ikke fordi han hadde jo allerede betalt CO2-avgift for hvert gram CO2. Så, hvorfor er han oppgitt over at vanlige folk ikke har kjøpt CO2-kvoter når han selv ikke gjør det?

Eller er dette nok et eksempel på Stoltenbergs logikk – alle andre skal skifte ut sin oljefyr unntatt han selv.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Det jo selvsagt trist at Stoltenberg ikke kjøper klimakvoter, enten det er når han driver valgkamp i helikopter eller flyr til internasjonale klimaforhandlinger. Men heldigvis så vil jo regjeringens forslag om kvoteplikt også gjelde vår kjære statsminister, ikke bare Ola og Kari Nordmann. Solvik-Olsens beskyldning om slett logikk holder derfor i dette tilfellet ikke mål.

    Beløpene det her er snakk om vil også være ubetydelige “for folk flest”. Vårt Land oppgir at beløpet vil være mellom 40 og 320 kroner avhenging av hvor lang reisen er. Men vi venter på lavutslippsflyene er dette er en lav pris å betale når men vet at samfunnskostnadene forbundet med luftveisproblemer (som astma og kols), støyforurensning og klimaforandringer som følge av økte CO2-utslipp er i milliardklassen. Dette er samfunnskostnader vi i dag uansett lang på vei dekker med våre skattepenger.

    Men jeg er veldig enig med Solvik-Olsen i at øremerking av avgiften til CO2-reduserende tiltak er en god idé. Hovedsaken er at så lenge flytrafikken forurenser så mye som den gjør, må vi få nordmenn til å fly mindre eller – i det minste – til å fly mest mulig miljøvennlig. Skal vi klarer dette må vi som politikere bruke alle mulige tiltak: øremerkede avgifter, satsning på alternative framkomstmidler (som lyntog), investeringer i fremtidens fly og flydrivstoff, og, ja, kvoteplikt.

Comments are closed.