APs kraftsabotasje

NRKs debatt om kraftsituasjonen var en nedtur. Regjeringen velger å representere seg med APs finanspolitiske(!) talsmann Torgeir Micaelsen. Slikt lukter sabotasje lang vei, og det gjorde han sitt beste for å få til. Gang på gang gjøv han løs med omtrentligheter og tåkelegging. Her er en oversikt over noen av de, og hvor lett det er å avsløre hans forsøk på bløff og falskneri (ca tidspunkt i debatten i parentes).

Om de mobile gasskraftverkenes funksjon (09.20)
Micaelsen: Mobile gasskraftverkene er regionens nødagregat – hva gjør vi når linjene faller ned, da har vi ikke reserveløsning? OG: Siv Jensen vil det skal bli mørkt siden hun vil starte de mobile gasskraftverkene nå (ca 39.30)
Svar: mobile gasskraftverkene blir ikke oppbrukt, men de gjør det mulig å spare på vannet i dag! Den totale produksjonskapasiteten blir ikke mindre av å ta den i bruk tidligere. Michaelsen snakker som om vi vil spise opp det siste brødet før vinteren. Tvert imot, FrP vil starte en ekstra brødbakemaskin.

Om elavgiftslettelser (ca 09.20)
Micaelsen sier han har regnet på FrPs Elavgiftforslag – og sier det tilsvarer 30-40 kr måneden?
Svar: FrP sier vi vil fjerne elavgift i perioder med ekstraordinært høy strømpris. Ved forbruk på 8000 kwt i en slik periode betyr det 880 kr (11 øre/kwt i avgift). Micaelsens regnestykke er basert på et forbruk på skarve 300 kwt i måneden! 3600 kwt i året! Knapt noen bruker så lite strøm.

Vedr bostøtten (ca 09.20)
Micaelsen sier det er bedre å bruke bostøtteordningen for å hjelpe de vanskeligstilte
Svar: Michaelsen stemte imot opposisjonens forslag om å bruke bostøtten da statsbudsjettet ble behandlet forrige torsdag.

Vedr når vi skal bruke de mobile gasskraftverkene (tid: 12.00)
Micaelsen sier regelverket er slik at de beste fagfolk skal vurdere når mobile gasskraftverk skal tas i bruk, ikke politikerne.
Svar: Ja, fordi det er slik politikerne har bestemt at det skal være slik. I dag kan de mobile gasskraftverkene kun brukes når det er mer enn 50% sjanse for at systemet kollapser. FrP vil være mer “føre var”, og ta de i bruk tidlig for å hindre at situasjonen oppstår. Forrige vinter kom strømprisen opp i 14 kr/kwt uten at det var grunnlag for å starte de mobile gasskraftverkene!

Vedr Enovas støtte ordning til husholdningene, som har vært tom for penger (tid 16.20)
Micaelsen sier det er bare å søke, pengene kommer.
Svar: Det er IKKE bevilget ekstra penger til ENova. Han er bevisst utdydelig fordi det er bare en måned til statsbudsjettet for 2011 slår inn, og da kommer bevilgningene for det året. Men Enova har ikke fått mer penger nå!

Om mobile gasskraftverks lønnsomhet (29.50)
Micaelsen sier det vil være ulønnsomt å sette de i gang nå.
Svar: Ulønnsomt for hvem – kraftselskapene, som ikke kan ha like høye priser lenger? Fakta: Gasskostnaden i de mobile gasskraftverkene er ca 51,8 øre/kwt. Ja, dersom strømprisen i markedet ikke overstiger det nivået så er det bra, da blir ikke vinteren så ille heller. Men prisen har allerede vært over en krone flere ganger.!

Om regjeringens gasskraftpolitikk (mot slutten)
Micaelsen sier har gitt konsesjon til Skogn uten rensing , for å bevise at denne regjeringen ikke er imot gasskraftverk
Svar: Skogn har hatt konsesjon i 10 år, Stoltenberg lovet  1. mai 2006 at de skulle sette spaden i jorden. Problemet er at de ikke har gass. Regjeringen gjør ikke noe for å styrke infrastruktur for gass. Og skulle Skogn bli realisert så ville det ødelagt Micaelsens neste punkt (se nedenfor)

Micaelsen sier regjeringen vil ha flere gasskraftverk, men de må ha rensing om klimaforliket skal innfris. (mot slutten)
Svar: vel, skal klimaforliket innfris så kan ikke Skogn realiseres! Dernest er det ingen grunn til å tro at noen bygger renset gasskraftverk, når regjeringen ikke vil støtte det økonomisk, og regjeringen selv utsetter på Mongstad til 2018.

Micaelsen sierRegjeringen har bygget ut kraft / spart kraft tilsvarende ca tre-fire ganske store gasskraftverk (mot slutten)
Svar: Regnestykket er feil. Enova kan vise til slike resultater over en 10 års periode om om regner Kårstø størrelsen, som er MINSTE typen gasskraftverk. Men tallet er spinnhakkende galt dersom han holder seg innenfor den rødgrønne regjeringens styre

Så der kan det gå. Ros til Leif Sande fra IndustriEnergi og Siv Jensen for å holde temperamentet under kontroll, i motsetning til en viss rallyfører som i debatt med samme Micaelsen for noen år siden så seg lei av den type debatteknikk

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Har en kommentar Ketil.

    Jeg forstår ikke hvordan regjering/storting kan fatte vedtak om å at oljeinstallasjoner skal bli forsynt med grønn strøm fra land, UTEN at en har bygget infrastruktur , sikkerhet og produksjon klar for dette!

    Det er det samme som å fatte vedtak om bygging av offentlig skole en plass, UTEN at det er infrastruktur eller ANSATTE til å drive den.

    Her begynner de, SOM VANLIG, i feil ende!! Dette må vi endre på.

Comments are closed.