Populist Sigbjørn Johnsen

Det “brenner” litt hos regjeringen nå. Høye strømpriser får frem populist innstinktet. I dagens spørretime sier Sigbjørn Johnsen han vil vurderer bostøtte.

Kan vi tro på han? Neppe. Så sent som forrige torsdag (25.11.10) stemte regjeringspartiene imot et slikt forslag fra en samlet opposisjon. Da ble statsbudsjettet behandlet, så Sigbjørn Johnsen burde huske det, han var tilstede .

Regjeringspartiene stemte imot følgende forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 2: “Stortinget ber regjeringen følge utviklingen i strømprisene nøye, og dersom en unormal situasjon igjen oppstår på elektrisitetsmarkedet, bes regjeringen vurdere å bruke bostøtte for å avhjelpe situasjonen for de mest vanskeligstilte.”
Kilde: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-002/9/

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

  1. Sigbjørn Johnsen har vel mer enn dette å svare for? Hans forhold til Eidsiva burde være mer interessant enn SP ?

    FRP har jo lederen i kontroll og kostitusjonskomiteen – hvorfor ble ikke dette avdekket under høringen ? Det er jo ingen statshemmelighet!

  2. Nå kom det (VG): “De som får nyte godt av ekstrabevilgningen er i hovedsak mottakere av sosialhjelp og barnefamilier, som ikke tar imot trygd eller pensjon, og som bor i boliger uten felles oppvarming.”

    Hva betyr det da? Folk på sosialhjelp mottar bostøtte, men den går jo alltid rett til NAV sosial, fordi sosialen betaler husleie og strøm og gir “lommepenger” til resten av det som trengs. Ergo bare pengeflytting innenfor det offentlige

Comments are closed.