Regjeringen latterliggjør Stortinget

Energiminister Terje Riis-Johansen latterliggjør Stortinget og driver politikk etter innfallsmetoden når han varsler en energimelding.
En energimelding er bra, ja visst. Opposisjonen har etterlyst det i 5,5 år. Paradokset er at energi- og miljøkomiteen behandlet opposisjonens forslag om energimelding så sent som 2. desember. Da gikk regjeringspartiene imot en slik melding. Saken voteres over i Stortinget om tre dager, og da vil altså regjeringspartiene stemme imot det som energiministeren nå sier han uansett vil gjøre.

Regjeringen viser dermed nok en gang sin arroganse og bekrefter at de ikke tar Stortinget på alvor. Regjeringen gjør det de vil når de vil. Hva Stortinget ønsker eller ikke ønsker betyr ingen ting. Og dette aksepterer de rødgrønne stortingsrepresentanter.

La meg uansett si at en energimelding vil være kjærkommen. Energiutfordringene er sammensatte og det er avgjørende å få sett ting i sammenheng. Mange ønsker for eksempel at Norge skal fremstå som Europas batteri – da er det tvingende nødvendig å ha en helhetlig debatt om virkemidler og norsk kraftproduksjon.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser