Skattelettelser kan bidra til moderat lønnsoppgjør

I Stortinget i dag har FrP fremmet forslag om at staten bør gi skattelettelser for å bidra til et mer moderat lønnsoppgjør. Statsbudsjettet forutsetter for høy lønnsvekst, og jeg frykter det kan gå utover konkurranseutsatt næringsliv.

De fleste partene i arbeidslivet har uttrykt ønske om et moderat lønnsoppgjør i år. Da må regjeringen bidra med konkrete tiltak inn i forhandlingene. Da jeg for to uker siden i Stortinget utfordret finansminsiteren om lønnsoppgjøret, uttrykte han stor bekymring, men hadde ikke et eneste tiltak. Han gjemte seg bare bak “et ansvarlig statsbudsjett”. Finansministerens problem er at Statsbudsjettet for 2012 ble laget da de økonomiske pilene pekte opp. Siden budsjettet ble fremlagt i oktober har pilene pekt ned. Reallønnen i flere land blir nå redusert. Budsjettet er åpenbart ikke laget for et moderat lønnsoppgjør. Derfor må det komme nye tiltak dersom det skal være troverdig at myndighetene vil bidra.

I statsbudsjettet for 2012 forventet regjeringen selv en lønnsvekst på 4 prosent. Det er derfor åpenbart at regjeringen må levere noe utover budsjettet dersom myndighetene skal bidra til et mer moderat lønnsoppgjør. Regjeringen leverer kun falsk trygghet når de uttrykker uro over utviklingen uten å ville levere noen konkrete tiltak. Skattelettelser gjennom økt bunnfradrag gir et økonomisk bidrag til alle yrkesaktive. Et klart løfte om å fremme slike lettelser i revidert budsjett, vil gjøre at lønnsforhandlingene kan komme ut med langt bedre resultat for norske bedrifter.

 Jeg minner om at statens overskudd for 2012 er på 345 mrd kr, fjorårets overskudd var ca 370 mrd kr. Noen milliarder kroner i skattelettelser hadde ikke ødelagt norsk økonomi, men det hadde vært et kjærkomment bidrag til næringslivet i form av lavere lønnsvekst.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser