Oljepenger og “prinsipper”

Det har vært interessant å se Norsk Industri og regjeringen i debatt om klimafond i Dagbladet. Norsk Industri ønsker et klimafond, finansiert av CO2-avgiften som pålegges oljeindustrien. I dagens Dagbladet sier derimot APs Kjetil Lund at en slik løsning er uansvarlig fordi det bryter med handlingsregelen.

Det er korrekt at det bryter med formelle, politisk vedtatte, regler, men jeg er ganske overrasket over at Lund så knallhardt angriper Norsk Industri. Regjeringen har jo gjort seg ansvarlig i tilsvarende regelbrudd selv. Jeg skal like å se Kjetil Lunds forklaring på hvorfor det er ”ansvarlig” å bruke ekstra oljepenger til å kutte NOx utslipp, men ”uansvarlig” å bruke ekstra oljepenger til å kutte CO2-utslipp? Dobbeltmoralen tar ingen ende i regjeringen.

NOx-fondet ble opprettet med regjeringens velsignelse, og omtales som et høyst ”ansvarlig” virkemiddel for å kutte NOx utslipp. Samtidig er det ingen tvil om at NOx fondet blir tilført flere hundre millioner oljekroner årlig – penger som handlingsregelen egentlig sier skulle spares i oljefondet, ikke brukes gjennom NOx fondet. Siden Lund velger å vektlegge de prinsipielle sidene i klimafond saken, så kan han ikke se bort fra de samme prinsippene når vi diskuterer NOx fondet.

Faktum er at handlingsregelen er streng med oljepengebruken når man snakker statsbudsjettet, men liberal når det er statlige selskaper som får disponere oljepengene. Det investeres årlig titalls milliarder oljekroner inn i ny oljeproduksjon, uten at handlingsregelen setter noen stopper for dette. Men man kan ikke fritt bruke oljekroner for å kutte CO2-utslipp fra samme næringen – slik oljepengebruk må prioriteres opp mot alle andre gode formål i statsbudsjettet. 

Lund kan legge bort sin prektige retorikk og innrømme at handlingsregelen lett kan tilpasses de behov regjeringen har. Og siden det er regjeringen som alltid får tegne krittstreken, så er regjeringen per definisjon alltid ansvarlig, selv om prinsippene brytes både titt og ofte.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser