Industrien trenger ikke SVs dogmer

SVs Audun Lysbakken er på sjarmoffensiv hos fagforeningene. I Aftenposten i går og i dag er han uforstående til at industriarbeidere ikke stemmer SV, for SV snakker jo så pent om industri. Lysbakken glemmer at også industriarbeidere har god hukommelse.

Skal industrien utvikle seg i Norge må den være lønnsom. Vi må sikre konkurransedyktige betingelser, som gjør at industrien kan tjene penger som investeres i ny teknologi og nye arbeidsplasser. Derfor ønsker FrP bedre avskrivningsregler, bedre støtte til utvikling av grønn teknologi samt mulighet til økt bruk av norsk gass i Norge.

SVs tilnærming har vært annerledes. I Dagsavisen 16.12.11 sa SVs Inga Marte Thorkildsen at vi må tåle en norsk klimapolitikk hvor vi mister industriarbeidsplasser. Da klimakvoteloven ble behandlet på stortinget 12/2-09 sa de rødgrønne at de la opp til verdens strengeste klimakvotelovgivning. Erik Solheim sa i Stortinget 25/2-09 at “Norge har en større stramhet i kvotesystemet enn de øvrige europeiske landene målt i forhold til utslippene i 2005. Og regjeringen har flere ganger i Stortinget sagt de er imot kompensasjon av Co2-kostnader i strømprisen, fordi de har ment at industrien SKAL belastes for CO2-utslipp.

Når man fører en politikk som gir røde tall hos industrien, så gjør man de ikke i stand til å skape nye arbeidsplasser eller miljøteknologi for fremtiden. En ting er at SV ikke forstår dette. Mer bekymringsfullt er det at AP har latt SV diktere så mange punkter i norsk industripolitikk. En ting er sikkert – rødgrønne dogmer er ikke bra for norsk industri.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser