Ikke skyv unge ut av boligmarkedet!

Dagsavisen melder i dag at mange unge vil ta opp forbrukslån for å finansiere boligkjøp. Det viser at Finanstilsynets innstramming virker mot sin hensikt, og bør oppheves. Det er bedre at unge får ha litt større boliglån i ordnede former, enn at man tvinges inn på kostbare forbrukerlån. Finanstilsynet regulerer boliglån men ikke forbrukerlån eller Husbanklån. Dermed blir markedet forskjøvet til dyrere alternativ for forbruk.
 
Faktum for mange unge er at stramt leiemarked driver prisene opp, mens renten er lav (også fastrenten). Regnestykket tilsier da at man bør kjøpe fremfor leie, fordi man regner at avdragene er sparing i egen bolig, mens renteutgiftene etter skatt er det som skal sammenlignes med leieutgifter. Derfor VIL unge inn i boligmarkedet for å kjøpe. Og, derfor er det feil å ha 85% krav til bankene fremfor å la de bruke skjønn på samme nivå som før. Det er den enkeltes betalingsevne som må ligge til grunn, ikke et kunstig tak på 85 %.

Stortinget behandler i dag (torsdag) flere forslag fra FrP om bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet. AP som skrøt av sitt boligutvalg, har ingen egne forslag i Stortinget. Som vanlig stemmer de ned alt fra FrP. Som vanlig – store ord, lite handling fra AP.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser