Aftenpostens “likes” og “not likes”

Det er noe inkonsistent med Aftenpostens lederskribent. Avisen gir KrF ros for å ville endre på måten vi finansierer vei og jernbane på. KrF har ingen konkrete forslag utover at de vil se på systemet, men det er altså nytenkende. Aftenpostens lederartikkel 23. april var derimot avvisende til å endre systemet for infrastrukturfinansering fra FrP. Det henger ikke sammen.

FrP har foreslått å endre handlingsregelen. Veksten i statlig forbruk skal begrenses til veksten i BNP, mens samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer skal gjennomføres når det er fornuftig. Avisen frykter dette gir frislipp, men ignorerer da fullstendig at dette er etablert praksis i dagens regjering på andre områder.

Oljepengebruken i Statsbudsjettet er underlagt 4-prosentregelen, men det går mange titalls milliarder oljekroner årlig til SAS, DnB, Statoil, Statkraft etc utenfor. Kan Aftenposten forklare hvorfor oljepenger til flyselskap og vindmøller er fornuftig, mens de samme pengene til vei og jernbaneinfrastruktur er ufornuftig? Eller satt på spissen hvorfor veiarbeidere skal konkurrere mot lærere og sykepleiere, mens penger til flyvertinner skal bevilges helt uten konkurranse?

Samfunnsøkonomisk lønnsomme veier og jernbane er formueomplassering, der finansformue konverteres til realformue. FrP ønsker at veier og jernbaner kan bygges ut og driftes på samme måte som Avinor driver landets flyplasser. Da kan vi planlegge mer langsiktig, få mer rasjonelle prosjekter og i større grad lokke inn utenlandsk entreprenørkapasitet til å øke norsk infrastrukturutbygging. Økt oljepengebruk betyr derfor ikke økt inflasjon, men sterkere fremtidig verdiskaping.

I dagens system låner vi ut oljepenger billig til Tyskland, som bygger motorveier, mens vi låner dyrere penger fra utlandet når bompengeprosjekter skal lånefinansieres i Norge. Det er meningsløst.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser