Penger og inflasjon

Enkelte rødgrønne politikere forsøker å ta FrP i lære om inflasjon. Økt oljepengebruk vil angivelig straks medføre økt inflasjon. La meg gi et kurs tilbake – det handler om eksport og import. Inflasjon ville vært en naturlig konsekvens dersom vi var en lukket økonomi med full kapasitetsutnyttelse. Da ville økt pengemengde medført prispress på en gitt varemengde. Heldigvis er verden mer avansert enn som så.

Norge er en liten, åpen økonomi. Vi har stor grad av import og eksport. Det er nok å se i de fleste butikker på Jæren, så vil man finne at storparten av vareutvalget er laget utenfor Norges grenser. Dersom penger brukes på import av forbruksvarer, tjenester og kapitalvarer så blir det ikke automatisk inflasjon. Erfaringene de siste årene tyder heller på det motsatte. Kina er et industrielt lokomotiv, og import av billige varer derfra har holdt inflasjonen lav i Norge. Samtidig har de globale prisene på norske eksportvarer gått i været – i stor grad takket være veksten i Kina. Kina har dermed bidratt til norsk velstand i dobbel forstand.

Dette er ikke et argument for at man ikke trenger være bevisst på pengebruken. Selvsagt må vi det. Derfor har FrP foreslått å endre dagens handlingsregel for bruk av oljepenger, slik at vi både øker investeringene i norsk økonomi og holder igjen på veksten i offentlig forbruk. Dette vil bidra til å øke produktiviteten, fjerne flaskehalser i økonomien, og stimulere til mer investeringer og arbeidstilbud. Dette er tiltak som mest sannsynlig reduserer faren for inflasjon. Jeg minner om at SSB har gjort beregninger av FrPs alternative statsbudsjett for 2012. Deres klare konklusjon var at FrPs politikk vil gi lavere inflasjon, lavere rente, høyere BNP og høyere sysselsetting. Det høres ganske bra ut, spør du meg.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Dette med at import reduserer inflasjonspresset forstår jeg. Men det jeg ikke forstår er hvordan vi ved lav arbeidsledighet unngår kraftig lønnsvekst – som igjen undergraver konkurranseevnen til bedriftene våre.

    Altså – i dag er det allerede underskudd på arbeidskraft i deler av det private næringslivet. Å få tak i kvalifiserte folk har rett og slett blitt ganske vanskelig, iallefall når det gjelder realister. Det stiller den arbeidssøkende og potensiell arbeidsgiver i en ujevn posisjon – bedriften må forhandle med noen som har flere tilbud. Det blir en budrunde på en knapp ressurs og dermed blir det lønnsvekst.

    Jeg forstår ikke hvordan å øke bruken av oljepenger vil hjelpe mot dette. Det må evt. være ved å investere i psykiatrien, helsevesenet og NAV for å redusere både behandlingskøer og få folk tilbake i arbeidslivet. Og det hadde vært bra. Men etterhvert som man fjerner disse flaskehalsene så blir det stadig færre av dem – og plutselig så står vi der vi var: Overopphetning.

    Jeg synes forøvrig du er overlegent den dyktigste karen i FrP sin elite.

Comments are closed.