Den irriterende fylkesmannen…

På Kåsen, utenfor Bryne, ønsker den lokale Møbelringen-butikken å utvide lokalene. Den har ligget på samme sted siden 50-tallet. Men når den nå vil utvide griper fylkesmannen inn. Det blir for stort, i følge “kjøpesenter forskriften”. Møbler skal selges i bysentrum, ikke i frittliggende butikker. ARG! Til og med Jærbladet har reagert 🙂

Fylkesmannen driver flisespikkeri når hun forsvarer hvorfor Fylkesmannen bare måtte gripe inn og stanse Møbelringen på Kåsen fra å bygge for stort. Ja tenk, utvikling av en godt etablert møbelbutikk skal stoppes av Oslo-makten. Fylkesmannen burde praktisert regel nr 1 – det er lov å bruke hodet. Fylkesmannen hevder de bare gjør det den må, at ordrene kommer fra staten.

Vel, her handler det også om skjønn, og hvor fylkesmannen tidvis legger egne politiske synspunkt inn i saksbehandlingen. Et enda klarere eksempel på dette er Fylkesmannens innsigelse mot planene for utbygging av E39 Sandnes-Ålgård. Fylkesmannen mente blant annet at fire felts motorvei var unødvendig mange felt, fordi det kunne gå utover bruken av kollektivtrafikk. I brev til undertegnende bekreftet derimot regjeringen at de la til grunn fire felts motorvei. Dermed er det tydelig at fylkesmannen ikke klaget på vegne av andre enn seg selv.

Fylkesmannens innlegg minner oss likevel om at strenge retningslinjer fra staten skaper irriterende problemer lokalt. Irriterende fordi det stopper gode lokale prosesser, hvor alle berørte parter blir enig, men hvor en restriktiv, rødgrønn regjering ikke klarer å stole på lokaldemokratiet. Heldigvis er ikke denne politikken hugget i stein. Valgdagen 2013 kan fylkesmannen få beskjed om å spille på lag med lokaldemokratiet fremfor å være en bremsekloss.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser