Investeringer i olje vs vei

Oljeindustriens landsforening har lagt frem nye estimat for investeringer. I 2013 skal de investere svimlende 194,3 mrd kroner. Jeg er glad for optimismen i oljenæringen. Men la oss håpe oljeprisen holder seg høyt, nedturen kan bli bratt for nasjonen.

Industriens enorme investeringer gir noen viktige perspektiver i debatten om norsk økonomi og bruken av oljeformuen. I 2003 investerte næringen ca 63 mrd kroner. I 2010 var investeringen på 127 mrd kroner, i 2013 er den hele 194,3 mrd kroner. Man må spørre seg hvorfor ingen økonomer eller rødgrønne politikere rykker ut og uttrykker bekymring over denne enorme økningen. Hvor er advarslene om økt inflasjon og økt rente? Tror man virkelig at oljeinvesteringene ikke skaper økonomisk press, mens infrastrukturinvesteringer er inflasjonsdrivende.

Ja, for det er litt rart at straks FrP ønsker å investere noen milliarder kroner mer i infrastruktur på fastlandet, så blir vi møtt med advarsler om inflasjon. Til tross for at slike investeringer fjerner flaskehalser i infrastrukturen, og derved får økonomien til å fungere bedre. Investering i infrastruktur er altså en investering i å fjerne press fra økonomien. Men vi sliter med å forklare dette til rødgrønne politikere, som tror at bygging av veier og jernbane bare er utgifter.

Oljenæringen viser at man kan mobilsere arbeidskraft og ingeniørkunst fra hele verden for å utvinne olje og gass utenfor vår kyst. Tilsvarende kunne vi mobilisert entreprenørkompetanse fra både innland og utland til å bygge ut vår infrastruktur. Det handler om se på infrastruktur som investering – men da trengs FrP i regjering.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser