Prinsipper og plyndring

Dagens Næringsliv gir inntrykk av at FrP er skeptisk til prinsippet om at forurenser skal betale (lederartikkel, 07.06.12). Det er feil. FrP er derimot uenig i at prinsipper skal brukes til plyndring. Vi misliker rett og slett ideen om at ”forurenser skal fylle statskassen”.

I dag øremerkes ingen miljøavgifter til miljøformål. I tillegg er mange miljøavgifter langt høyere enn den kostnaden de påfører samfunnet. CO2-komponenten i drivstoffavgiftene kunne vært halvert og likevel vært stor nok til å nøytralisere alle CO2-utslipp fra bilparken. Da klimaforliket av 2008 ble vedtatt innrømmet miljøvernminister Solheim at forlikets økte drivstoffavgifter ikke ville ha en klimaeffekt. Det er ikke mange journalister som håndterer en kalkulator (fordi tall blir fort litt ”teknisk” for leserne”. Jeg hadde dog håpet det var noen kalkulatorer i DNs redaksjon.

PS: FrP har programfestet prinsippet ”forurenser skal betale”, men nå har jeg aldri mistenkt DN for å ha lest FrPs program.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. ”Forurenser skal betale” har jo vært lovfestet ganske lenge da. Men kopling miljøavgift – miljøformål er av de få ting jeg er enig med dere i 😉

  2. Ingen penger kan nøytralisere alle CO2 utslipp.  Hverken fra biler, busser eller skipstrafikk. Kan noe måles eller veies, kan det skattelegges.
    Luftens CO2innhold er 0.38 promille.  Hvor meget for meget er det?  CO2 er en naturlig del av kretsløpet. Co2 som propan er tyngre enn luft. Som en konsekvens av det stiger CO2 ikke i luft.   SV kan naturlig vis veda at CO2 stiger i luft og danner et klimaskjold, men ikke før de får flertall i regjeringen, og i Stortinget.

    Jeg forstår ikke at dette tøvet får fortsette.

Comments are closed.