Upresis kritikk mot FrP om teltleirer

Rogaland Avis forsøker å harsellere med FrPs standpunkt i utfordringene med romfolkets teltleir (20/7). Iveren etter å ramme FrP synes større enn det saklige innholdet.

FrP har aldri hevdet romfolket ikke har rett til å komme til Norge. Alle er velkomne til å besøke Norge. EØS borgere har også rett til å søke jobb i Norge uten videre byråkrati. Det har FrP heller aldri benektet, og dermed blir RA’s kritikk mot FrP helt meningsløs. Våre standpunkt om EØS-avtalen er på linje med de standpunkt vi har kommunisert vedrørende romfolkets teltleirer.

RA baserer sin kritikk på at folk har rett til å reise til Norge, mens essensen for FrP i denne saken handler om deres oppførsel mens de er i Norge. FrP sagt at vi som nasjon må kunne stille krav til folk som besøker vårt land. Vi må forvente at norske lover og regler etterleves, at man ikke skaper bråk og krangel. Når en gruppe mennesker tar seg til rette med teltleir midt i Oslo, så mener vi det bryter med ”samfunnskontrakten”. Videre uttrykte en rekke personer fra teltleiren at de ikke hadde penger til mat og klær og ikke hadde arbeid – altså, de var ikke i stand til å forsørge seg selv. Det er bakgrunnen for at Jensen sa de enkeltpersonene burde sendes hjem med buss. Ikke fordi de er romfolk, ikke fordi FrP har misforstått EØS-avtalen – rett og slett fordi besøkende til Norge ikke kan oppføre seg slik vi har sett i denne saken.

RA gir inntrykk av at folk ikke kan sendes ut av landet med mindre de utgjøre fare for «at økonomisk sosialhjelp benyttes i uvanlig stor utstrekning». La meg minne om at politiet har stanset fotballsupportere og motorsykkelbander ved grensen. De har ikke vært ønsket i landet, og det har ikke noe med frykt for at de skal søke om trygd.

Norge har ikke en plettfri historie overfor “norsk” romfolk, og Stortinget vedtok derfor at det skulle gis erstatning til flere personer. Dette støttet FrP. Derfor har vi også tatt til orde for at Regjeringen må kontakte romfolkets respektive ambassader og finne en løsning som både romfolket og det norske samfunnet kan leve med. Regjeringen burde bruke situasjonen til å legge ekstra press på spesielt Romania i å bedre forholdene for Romfolket i deres hjemland.

Til slutt, i denne debatten har det dessverre vært enkeltpersoner som har kommet med verbale overtramp, og tilløp til fysiske overtramp, vedr romfolkets leir. Slikt er bekymringsfullt og uakseptabelt, og det er naturlig at vi alle reagerer mot slik oppførsel. Sleivspark fra en avisredaksjon mot enkelte politiske partier er derimot ikke riktig reaksjon.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser