”Lettvintheter” i miljøpolitikken

Bruk av såkalt syntetisk diesel vil ha mange gode miljøeffekter. Likevel argumenterer APs Kjetil Lund nå iherdig imot et produkt hans regjering i en årrekke ønsket å øke bruken av (DN 22.08.12). Gründere og helhetlig miljøpolitikk blir nok en gang skadelidende under rødgrønn regjerings surr.

Syntetisk diesel er ofte basert på gass. FrP støtter produktet fordi det vesentlig reduserer en del utslippsutfordringer som vi har i dagens bilpark, og hvor regjeringen har stimulert til økt dieselbruk. Vi bør ikke unnlate å kutte utslipp fra dieselbiler i dag bare fordi Lund håper at bilparken er annerledes om 20 år.

Lund hevder syntetisk diesel er et ”steg bort fra dit vi skal”, fordi gass er fossil energi. Vel, jeg trodde kutt i utslipp var et skritt i riktig retning av å eliminere utslipp. Skal Lunds tilnærming være logisk, må regjeringen da også kutte i investeringene i norsk gassproduksjon. Det tror jeg ikke noe på. Jeg minner om at under rødgrønt styre har Statkraft fått totalt 14 mrd oljekroner til investering i fornybar energi, mens Petoro til sammenligning bruker ca 25 mrd oljekroner årlig til investering i olje og gass – og disse pengene regnes ikke engang med i oversikten over oljepengebruk!

Dersom gass omgjort til diesel er et feil skritt, hva er da gass/kull omgjort til strøm? Marginalproduksjon av strøm i Europa er basert på fossil energi, men likevel er elbiler fullstendig avgiftsfrie i Norge.

Lund hevder FrP og Venstre er ”lettvinte” i miljøspørsmål. Skal jeg minne om at regjeringen lovet avgiftsfritak for syntetisk diesel, men nå løper bort fra løftet og later som ingenting. Skal jeg minne om biodiesel, månelanding, surr med grønne sertifikater etc. Lunds hukommelsestap – det er lettvint det.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser