Miljøbommert fra AP

Regjeringen liker å fremstille seg som miljøvennlige. Men bak selvrosen, finner vi ofte en politikk som i beste fall er selvmotsigende, i verste fall direkte juks. I kampen mellom miljø og finans vinner sistnevnte, alltid. Vi kjenner det fra debattene om biodrivstoff, om grønne sertifikater, om CO2-rensing etc.

I DN 14.08.12 argumenterer APs statssekretær Kjetil Lund  for at syntetisk diesel (såkalt GTL) ikke skal ha avgiftsfritak. Det må han gjerne mene. Hans problem, og sakens kjerne, er at regjeringen i statsbudsjettene år etter år har skrevet at GTL skal ha avgiftsfritak, mens man i praksis har ilagt GTL vanlige avgifter likevel. Dette faktum utelater Lund fullstendig, naturlig nok. Hans oppgave er åpenbart å tåkelegge, ikke oppklare.

Hans argumentrekke fremstår som grei nok, men står seg ikke i møte med den virkelige verden. For eksempel hevder Lund at et avgiftsfritak er urimelig fordi alle biler må bære de kostnader bilen påfører samfunnet. Dersom dette er et grunnleggende prinsipp – hvorfor gjelder det ikke elbiler og hydrogenbiler? Elbiler får sågar gratis strøm i offentlige ladepunkter.

Lund misliker syntetisk diesel fordi det i utlandet kan lages av kull (selv om produktene man diskuterer i Norge ikke gjør det). Lund ignorerer at det samme kullet er hovedkilden for Europas strømproduksjon, som i praksis er marginaltilbyder i det norske strømmarkedet for elbiler.

Flere biler i Norge bruker gass som drivstoff, men det krever at bilen bygges om til gassdrift. Det kan være en kostbar affære. GTL innebærer at man i stedet bygger om drivstoffet – gassen omgjøres til syntetisk diesel. Paradokset er at en gassbil får kjøpe gass avgiftsfritt, fordi man anser det som miljøvennlig. En dieselbil må derimot betale avgifter for bruk av den samme gassen. Det harmonerer ikke. Politikken blir direkte meningsløs når man vet at syntetisk diesel har langt lavere, skadelige utslipp enn vanlig diesel.

Til slutt – Lund blir en parodi når han viser til at syntetisk diesel ikke harmonerer med regjeringens klimapolitikk. Vi skal jo bort fra fossil energi. Har han lest regjeringens oljemelding? Men den gjelder vel ikke på ordentlig den heller?

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

Comments are closed.