Økonomisk uro og oljepenger

Det er økonomisk uro i verden. Norge er en trygg havn. Det er bra. Oljenæringen øker sine investeringer til 194 milliarder kroner, en økning på hele 70 milliarder kroner siden 2010! Denne økningen tilsvarer hele 3 finanskrisepakker, som regjeringen skrøt enormt mye av.

Det rare er at mens alle advarer mot økonomisk uro ute i verden, så mener de øvrige partier at hele overskuddet fra oljevirksomheten skal ut av den trygge, norske havna og i stedet investeres i den urolige verden. Er det nødvendigvis ”ansvarlig økonomisk politikk”?

Det er betydelig med investeringsmuligheter i norsk økonomi. La oss derfor bruke anledningen til å investere i infrastruktur, forskning og bedre rammebetingelser for næringslivet. Da står vi bedre rustet når uroen i verden går over.

Analytikere fra Cambridge Systematics International (CSI) presenterte nylig vurderinger om at Norge vil få igjen 3,50 kr for hver krone investert i bedre hovedveier. Det bekrefter at veier er lønnsomme og en god investering. Dessverre ser AP veier kun som kostnader, ikke investering. Det er åpenbart på tide med et regjeringsskifte. I følge CSI vil bedre hovedveier fjerne 135 000 timer med køkjøring, hver dag! Det vil spare næringslivet for mange penger, og folk flest for mye irritasjon.

I revidert statsbudsjett økte statens oljeinntekter med 27 milliarder kroner. Skatteinntektene fra folk flest økte med ytterligere 5 milliarder kroner. De øvrige partier velger å spare alle 32 milliardene i utlandet. FrP foreslår at vi heller bruker noen milliarder kroner på bedre veier. Det ”bygger landet”, styrker norsk næringsliv, og er trolig en mindre risikabel investering enn å sende pengene ut i en ”urolig verden”.  Ja, å få 3,5 kroner tilbake for hver krone investert, det er ansvarlig økonomisk politikk.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser