Regjeringens løfter og regjeringens bløffer

Regjeringen v/ Kjetil Lund benekter gjentatte ganger på twitter at regjeringen har lovet avgiftsfritak til syntetisk diesel. Det er vågalt, fordi det er lett å dokumentere at Lund “tåkelegger” (diplomatisk formulert). La meg understreke at Lund gjerne må mene at syntetisk diesel bør avgiftsbelegges. Der er vi uenig, fordi jeg mener vi bør prioritere kutt i lokal forurensing fremfor marginale kutt i CO2 utslipp. Men Lund bekrefter at vi ikke kan stole på regjeringens løfter om rammevilkår. Derved er det økt politisk risiko for imvesteringer, noe som er uheldig.

Vedr syntetisk diesel: Regjeringen har gjentatt år vektlagt at alternative drivstoff skulle fritas for avgift. For eksempel omtaler regjeringen, i St.prp.nr. 1 for 2007-2008, Skatte- avgifts- og tollvedtak, sidene 74 og 75, sin politikk i forhold til alternative drivstoff. På side 75 Regjeringen skriver blant annet:

“Regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av alternative drivstoff slik at klimagassutslippene fra transportsektoren kan reduseres. Regjeringen legger derfor ikke opp til å foreslå å avgiftslegge alternative drivstoff fra 2008.”

På side 74 utdyper regjeringen hva de ser på som alternative drivstoff:

“De siste årene har det kommet en rekke alternativer til bensin og diesel på markedet, deriblant bioetanol, biodiesel, biogass, autogass (LPG), naturgass (CNG og NGL), hydrogen, hytan og elektrisitet.”

Regjeringen omtaler altså selv naturgass (CNG og NGL) er å regne for alternativt drivstoff, og skal følgelig ikke avgiftsbelegges dersom regjeringen står ved sitt utsagn på side 75.

EcoFuels GTL er en NGL. GTL står for Gass to liquid. EcoFuel gjør om gassen til flytende form ved å “splitte” opp gassen og sette den sammen igjen i en spesialdesignet patentert reaktor. Gassen er flytende i vanlig atmosfærisk trykk, i stedet for under høyt trykk i en tank.

Lyse Gass kan bekrefte at naturgass de selger som drivstoff er avgiftsfri. Da virker det merkelig at bilister som bygger om sin bil for å kjøre naturgass skal gjøre det avgiftsfritt, mens bilister som kjøper naturgass som er “ombygget” til å gå på dieselmotorer skal avgiftsbelegges.

Jeg minner også hva APs Stortingsrepresentant, og medlem av energi- og miljøkomiteen, Torstein Rudihagen sa til NRK Dagsrevyen 27.06.11:

 

”Vedtaket er fattet i strid med de rødgrønnes hensikt, hevder Arbeiderpartiets miljøtalsmann. Han krever at finansminister Sigbjørn Johnsen griper inn.

– Dette blir i alle fall i strid med intensjonene i avgiftssystemet vårt, fastslår stortingsrepresentant Torstein Rudihagen overfor NRK.

– Her får en bruke sunn fornuft og se at EcoFuel tjener mange formål, først og fremst at det er mer miljøvennlig. Så må man skjære igjennom og gi et fortsatt avgiftsfritak, mener han.”

Se: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7691441

Etter dette fikk han munnkurv, de rødgrønne stemte på stortinget motsatt av hva Rudihagen lovet. Det er lov å ombestemme seg, men det er uryddig å late som om man ikke har endret standpunkt.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

 1. NGL har en ganske spesifikk betydning, det er etan, propan, butan og tyngre deler av naturgassen. Utrykket blir ikke brukt om GTL som ikke lenger er en naturgass etter at den har blitt prosessert.

  Hvis de hadde skrevet “basert på naturgass” så ville du hatt et poeng, men GTL (eller rett og slett diesel som de lager) er ikke naturgass lenger.

  Se f.eks. http://www.sbcountyplanning.org/energy/mitigation/NGLTransportation.asp

  • Det regjeringen og Sigbjørn Johnsen lovet var
   avgiftsfritak på “Et hvert nytt alternativt drivstoff som
   ikke defineres som bensin eller mineralolje (eller
   biodiesel): http://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=44879

    

   Det er derfor de fjernet NGL og CNG og
   erstattet det med “FOSSIL NATURGASS” skal være avgiftsfri i årets
   Stortingsproposisjon: http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2012/dokumenter/pdf/skatt.pdf

    

   Siden NGL, CNG og GTL ikke er lagt til
   av regjeringen i avgiftsbehandlingen av alternative drivstoff, gjelder fortsatt
   avgiftsregimet på s 90: Regjeringen har ikke planer om å gjøre endringer
   i veibruksavgiftene for alternative drivstoff før evalueringen i 2015.

    

   Det at Kjetil Lund gjør sitt beste for å
   avgiftsbelegge biodiesel, CO2 nøytral hydrogen, GTL og BTL
    (http://www.gassmagasinet.no/article/20111201/NYHETER/111209998/1010&ExpNodes=1003),
   elbiler og andre alternativer, samt bevisst villeder og feilinformerer, gjør at Regjeringens lovnader om
   “storsatsning på alternative drivstoff” fremstår, mildt sagt som en
   “ren” bløff;-)

    

   Har lest litt selv og fulgt debatten og må si meg enig med
   Kjetil Solvik Olsen i denne… 

    

   Hilsen Thomas;-)

    

   • Ok, jeg ville ikke kalt GTL for et alternativt drivstoff siden det rett og slett er prosessen, ikke produktet.

    Uansett hvis man virkelig vil gjøre noe med lokal forurensning så er løsningen å slutte å subsidiere diesel med lavere avgift i forhold til bensin. I dag er det 1 krone i forskjell, selv om diesel har høyere energiinnhold (færre liter på mila) og forårsaker mer lokal forurensning. Så vidt jeg har fått med meg er det ingen politiske partier som har gått inn for dette, så her kan Frp være med å rydde opp og lage ett mer fornuftig avgiftssystem. Ihvertfall inntil alternative drivstoff (inkl. el.) blir en stor andel av bilparken at hele avgiftssystemet for biler må revurderes 🙂

Comments are closed.