Ansvarlig økonomisk politikk – slagord og realiteter

AP påroper seg enerett på ansvarlig økonomisk politikk. Det gjentar seg i debatter på Stortinget og i avisene. Aps angivelig bevis for dette er at DE forholder seg til Handlingsregelen, mens FrP er kritisk. Er det virkelig fasiten for ansvarlig økonomisk politikk? Les og vurder selv. 

I statsbudsjettet skiller regjeringen ikke mellom penger brukt på langsiktige investeringer og penger brukt på kortsiktig forbruk. Under handlingsregelens beskyttelse vokser statens forbruk i rekordfart, statens investeringer henger derimot etter. Vi sparer oss rike, mens infrastruktur forfaller. Det er ikke fremtidsrettet. Dessverre er FrP alene om å utfordre handlingsregelen. Vi vil at landet skal leve av vår kontinuerlige verdiskaping, ikke av oljefondets avkastning. Er det virkelig uansvarlig?

Norge har enorme muligheter. Mens de kriserammede landene i EU har stor statsgjeld og store budsjettunderskudd, har Norge store overskudd i budsjettene og stor formue.  Norge har over 3700 mrd kroner på bok, og statsbudsjettet har overskudd på nesten 400 mrd kroner i 2012. Det gir oss muligheter til å investere til gunstige priser. Den muligheten ønsker FrP å bruke. AP sier det er uansvarlig.

Fremskrittspartiet vil bruke handlingsrommet i norsk økonomi til å styrke våre arbeidsplasser og norsk næringsliv. FrP vil fjerne flaskehalser i økonomien. Vi vil fremskynde nødvendige investeringer i infrastruktur og kunnskap, slik at vi øker vår fremtidige produksjonsevne. Vi må tøyle veksten av faste, vedvarende utgifter i statsbudsjettet. Vi må begrense den rødgrønne veksten av offentlig sektor. Vi må stimulere arbeidslyst og investeringsvilje.

Dette blir essensen i FrPs alternative statsbudsjett. Statsminister Stoltenberg påstår dette er en uansvarlig politikk. Han tar feil. Vi fikk SSB til å beregne effektene av FrPs alternative statsbudsjett for 2012. Vurderingen deres er klar: FrPs forslag gir økt BNP, økt sysselsetting, lavere rente og lavere inflasjon. Kronekursen blir tilnærmet uendret. FrPs satsinger på næringslivet og infrastruktur øker altså produksjonsevnen i norsk økonomi, det motsatte av hva Stoltenberg hevder. FrPs økonomiske politikk virker, den gir ikke kaos.

Men hva med Stoltenbergs advarsler om å bruke for mye penger i norsk økonomi, tenker du. Det er riktig at handlingsregelen er streng mot å øke pengebruken i selve statsbudsjettet. Men, oljepenger kan flomme nesten ubegrenset inn i økonomien via statlige selskaper, utenfor statsbudsjettet. Hvorfor skaper det angivelig press i økonomien dersom vi bygger veier, men ikke dersom Statkraft bygger vindmøller?

Handlingsregelen medfører at Stortingets veibevilgninger må begrenses, angivelig for å unngå inflasjon og renteøkning. Tilsvarende begrensning ligger ikke på oljeinvesteringer, til tross for at de i 2012 er mer enn ti ganger større enn veiinvesteringene. Tilsvarende har regjeringen, utenfor handlingsregelen, gitt tiltalls oljemilliarder til Statkraft, DNB, Statoil og Aker de siste årene. Hadde FrP foreslått å bruke de samme milliardene til vei og jernbaneutbygging, ville AP sagt FrP var uansvarlig. Det er nok myter om oljepengene nå. La oss diskutere hvordan de kan brukes til å bygge landet, fremfor å kaste karakteristikker på hverandre. 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Jeg kunne ikke bli mer enig enn hva Ketil Solvik-Olsen hevder i sitt innlegg! Hva i himmelens navn er inflasjonsdrivende ved å opprettholde en anstendig infrastruktur i ” verdens rikeste og lykkeligste land” som ” apene”  ynder å karaktisere landet vårt? Hva er galt ved å oppdatere veier, forskning, fattigdomsproblem, offentlig byggningsmasse og ikke minst, et anstendig demokrati – noe vi for øvrig er i ferd med å akkumulere et betydelig underskudd av gjennom de rødgrønnes maktarroganse. Jeg har alltid hevdet at det ufravikelig er slik at jo lenger AP sitter i regjering, jo mer “stalinistisk” utvikler vårt såkalte “demokrati” seg! Politisk ansvarlighet blant de rødgrønne er for tiden totalt fraværende. Man har intrykk av at -du kan si hva du mener-, men bare innenfor for hva man kan akseptere innenfor som en slags sekundær støtte til det politiske vannvidd Jens Stoltenberg og co. finner akseptabelt godt innenfor deres eget stagnerte partiprogram. Man øser ut penger i øst og vest, men bare ikke innenfor landets egne grenser. Om det brukes penger innenfor våre nasjonale grenser, går disse midlene til usannsynlige og diffuse prosjekter etablert av frivillige “organisasjoner” uten formålsparagraf og innhold. Har noen av våre “økonomer” gitt seg til å føre dette regnskapet på vegne av realpolitiske konsekvenser for landets egen etniske befolkning? Man skulle tro at tiskudd og bevilgninger kommer fra Stoltenbergs egen lommebok…og den er velfyllt! Jeg kan opplyse d’herrer om at dette dreier seg om hva landets arbeidstakere betaler i skatt!
    Alle andre land vi kan sammelligne oss med er langt mer proteksjonistiske i sin handel med omverdenen enn hva Norge er. Vi trenger bare å bevege oss over til vår lutfattige nabo i øst! Der finner du en patriotisme og nasjonalisme som langt overstiger Norges samlede energiforbruk, for å bruke en metafor.
    Skal vi få gjort noe med alt det ovennevnte, bør og skal FrP vinne valget i 2013, for vi kan ikke ha partier som eksisterer på planeten Krull til å styre landet vårt, og i alle fall ikke miniparti og anakronismer som Sp og Sv!

Comments are closed.