APs defekte kuleramme

Leder i finanskomiteen, Torgeir Micaelsen fra AP, har funnet frem kulerammen sin. Han mener en skattelettelse på 25 mrd kroner ville skape store problemer for landets skoler, helsevesen og eldreomsorg. Ved en skattelettelse vil pengene vil tilsynelatende bare forsvinne ut av verden og vi vil miste all velferd. Heldigvis har han staten som kan passe på at folk flest ikke mister pengene ned i kummelokk eller kaster de på havet, men istedet sørger for at de brukes til å skape en bedre verden for oss alle. Hurra.

Men spøk til side. Det er utrolig å se hvordan lederen av finanskomiteen bedriver en meningsløs lek med tall, hvor eneste hensikt er å forvirre. For å krisemaksimere en skattelettelse sørger han for å inflasjonsjustere statens inntektsøkning ned til 2005-kroner, men sammenligner med skattelettelse som skjer i 2012-kroner. Sorry, det gir ingen mening.

Fakta: I 2012 er statsbudsjettets utgifter på over 1000 milliarder kroner. Det er mer enn 350 milliarder kroner mer enn i 2005 (nominelle kroner). Av dette utgjør økt oljepengebruk ca 50 mrd kr og økte skatte/avgifter ca 300 mrd kr (nominelle kroner).

Regnestykke: Dersom man foreslår 25 milliarder kroner i skattelettelse i 2012, så utgjør det et inntektstap på 2,5 % av totale utgifter i 2012. Eller, det betyr at skatteinntektene i 2012 bare er 275 milliarder kr høyere enn 2005. 25 mrd delt på 300 mrd er 8,33 %. Micaelsen hevdet tallet er 25 %. Han bør kjøpe ny kuleramme. Eller han kan låne kulerammen til min sønn.

Forøvrig bruker han typisk AP retorikk som kun har til hensikt å fordreie FrP og Høyres politikk. Han sier vi hovedsaklig gir skattelettelse til de rikeste. Tvert imot. FrPs foreslåtte skattelettelse for 2012 kom hovedsaklig vanlige folk til gode, ikke de rikeste. Vi kuttet minstefradraget med 7-8 mrd kr, toppskatten med 1 mrd kr. Vi foreslo ikke 100 mrd i skattelettelse, men 21 mrd. Det virker som Micaelsen ikke har tillit til egne argument, siden han velger å lyve om FrP.

Til slutt – det er utrolig at AP alltid velger å kutte i helse og skole når offentlig sektor skal slankes. FrP vil kutte i unødvendig byråkrati og offentlig administrasjon. Akademikerne fikk utarbeidet en rapport i vår som viser at man kan spare 45 mrd kr årlig på å effektivisere offentlige innkjøp. Det er dobbelt så mye som FrP foreslo i skattelettelser. AP må se muligheter, ikke bare problemer!

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Det er ikke sikkert at lederen av Finanskomiteen har til hensikt å forvirre. Det kan faktisk hende at han ER så forvirret!

Comments are closed.