Skaper vindmøller i Afrika inflasjon i Norge?

Statsminister Stoltenberg har vært i fri dressur på Stortinget i dag. Siv Jensen påpekte en rekke hull i regjeringens økonomiske politikk. Men uanfektet av fakta, avfeier Stoltenberg all kritikk. Han påstår i stedet at ekstra oljepengebruk alltid vil velte likevekten i norsk økonomi. Derfor er FrPs satsing på veibygging og skattelettelser visstnok fullstendig uansvarlig.

Men er virkelig Stoltenbergs krittstrek for oljepengebruk i statsbudsjettet så vitenskapelig som Stoltenberg gir inntrykk av? Nei, fordi det er åpenbart at store pengestrømmer ikke registreres av handlingsregelen. Handlingsregelens sorte hull er at den ikke regulerer oljepengebruk til statlige selskaper, (egenkapital, aksjekjøp etc). Dette defineres som “formueomplassering”. Og da telles pengene ikke med.

Riktignok later Statsministeren som om «alt er med» når han snakker i Stortinget. Alt er nøye balansert, hevder han. Men på spørsmål fra FrP klarer Finansdepartementet ikke å kvantifisere hvordan en endring i statlige oljeinvesteringer må endre bruken av oljepenger for at press-effekten i norsk økonomi skal være uendret. (Husk at SSB nylig oppjusterte anslag for 2013-oljeinvesteringene med 10 mrd kr). Hvordan kan de da med sikkerhet påstå at mer veibygging vil skape stor inflasjon og ragnarrokk? (Se link til budsjettspm 135:http://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2012/Budsjettsporsmal/Norsk-okonomi/Fremskrittspartiet135/ )

Selvsagt har oljeinvesteringer en effekt på norsk økonomi. Men debatten bør handle om hvor stor dynamikk det er rom for i økonomien før det påvirker inflasjon og rentenivå. Da er dagens handlingsregel ikke et perfekt verktøy for å regulere økonomien. Følgende case illustrerer godt akkurat det:

Man kan gi Statkraft 10 mrd oljekroner i egenkapital, hvor pengene brukes på vindmøller i Norge. Siden det er «formueomplassering», og ikke pengebruk i statsbudsjettet, tas pengene ikke med i handlingsregelen oljepengebruk.

Dersom man derimot sier at UD skal få pengene til å støtte vindkraftprosjekt i Afrika, så brukes pengene innenfor statsbudsjettet. Og dermed skaper de plutselig press og setter norsk økonomi i fare.

Dermed gjør selskapsstruktur at oljepenger brukt i Norge ikke skaper press, mens oljepenger brukt i statsbudsjettet, til samme formål i utlandet, skaper press. Logisk? Neppe, og derfor bør vi få en bedre handlingsregel.  Se: http://www.solvikolsen.com/2012/05/ny-handlingsregel/

 

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser