SP krangel ødelegger energipolitikken.

Den interne drakampen i SP handler ikke bare om lederverv i partiet. Jeg tror siste runde med krangel egentlig handler om kursen i energipolitikken. Det er ikke tvil om at Borten Moe fører en annen olje- og energipolitikk enn den tidligere SP statsråder la til grunn. FrP er svært fornøyd med mye av det Borten Moe gjør, men det er ingen tvil om at han skaper irritasjon internt i den rødgrønne regjeringen. Og man går ikke ustraffet hen og bekrefter at FrP har argumentert for en god olje- og energipolitikk i lang tid. 🙂

Problemet er at den interne krigingen nå går utover kraft og oljebransjen. I mange år kjempet FrP for at det skulle utarbeides en energimelding. I desember 2010 ble vi kronet med seier. Da lovet daværende Energiminister Riis-Johansen at det skulle nedsettes et energiutvalg, og rapporten deres skulle legge grunnlaget for en energimelding.

Men i skyggen av statsbudsjettet har Energiminister Borten Moe skrinlagt hele greia. Logikken hans er den motsatte av det Terje Riis-Johansen brukte, hvor TR-J mente vi måtte bruke de første årene på å ta viktige beslutninger for å komme i gang med grunnmuren, og energimeldingen skulle komme til slutt for å legge kurs for veien videre. Nå er nevnte beslutninger tatt, og da konkluderer Borten Moe med at vi ikke trenger en energimelding likevel.

Jeg er uenig – vi trenger fortsatt en energimelding. Borten Moe har gitt en statusoppdatering, men ikke noe veikart av betydning. Behovet for energimelding er ikke blitt mindre. La meg nevne noen grunner:

Det forventes kraftoverskudd.
– Hvilken strategi skal vi ha på forsyningssikkerhet?
– Hvordan skal vi planlegge for infrastruktur (nord-sør/Øst-vest nasjonalt, ut på sokkelen, ut av landet)?
– Hva vil vi med kraftforedlende industri, elektrifisering av bilpark og oljenæring?
– Hvordan stimulere ENØK i husholdninger
– Hvilken holdning skal vi ha til bruk av egen gass, i industrien, i husholdningene (skal vi ha nasjonal infrastruktur?)
– Hvilke holdninger skal man ha til norsk energisatsing i utlandet (statkraft, Norfund etc)?
– Hvilke holdninger og system skal vi ha for å støtte utvikling av teknologi?
Er Havvind på kortet fortsatt, eller bare en festtalesak overlat etter Haga og Riis-Johansen…

Dette er strategiske spørsmål som må forankres bedre enn å omtale i et statsbudsjett med tilhørende stemoderlige behandling.

Hvor ender vi opp med slike løftebrudd? Sannsynligvis fordi regjeringen er uenige om retning internt.
Borten Moe mister statssekretær Blakstad og får i stedet tidligere leder i Natur og Ungdom.
Han mistet nesten Ivar Vigdenes, og ryktene sa han skulle fått person med fortid i Zero.

Da er ikke konflikten mellom Borten Moe og Navarsete bare om lederskap i SP, det handler om retning i energipolitikken. Trolig var det utgangspunktet for dette som nå ble sett på som en konflikt om ledervervet. Norsk kraftbransje og oljenæring fortjener ikke å få tilbake en rødgrønn vinglete energipolitikk. Det hadde de under forrige tre statsråder i dagens regjering. Borten Moe har skapt stabilitet. Den holder på å forrokkes nå.

FrP vil fremme forslag i Stortinget om at det må fremmes en energimelding. Trolig vil rødgrønne stemme imot nå (mens de stemte for i 2010). Dette vil være en av de første tingene FrP setter i verk når vi i 2013 kan overta nøklene til OED.

Historikk om energimeldingen:
Odd Roger Enoksen avviste behovet for en energimelding.
Åslaug Haga varslet en stortingsmelding om energi i 2007/2008. (som skulle omhandle ALT, både olje og kraft og klima)
Terje Riis Johansen la Hagas prestisjeprosjekt på hylla i 2008.
Terje Riis Johansen snur, og varslet i 2010 at energimeldingen kom likevel.
Det settes ned energiutvalg for å lage NOU.
Ola Borten Moe mottar energiutredningen i 2012.
OED legger frem status for energipolitikken samtidig med statsbudsjettet og kvitterer med dette ut energiutredningen i 2012.

SUKK

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser