APs kutt i sykelønnen

FrP kutter ikke i ytelsene til dagpenger og sykelønn. AP ser likevel bort fra fakta, og har i flere uker forsøkt å selge inn påstanden i ulike aviser. Den 05.12 lyktes de i Dagbladet.

Hele oppslaget er useriøst når AP forsøker å tillegge «helbredelse» som FrPs eneste virkemiddel i budsjettpolitikken. Tvert imot. En kjapp titt i FrPs alternative statsbudsjett viser at FrP foreslår å bevilge over fire milliarder kroner ekstra til få folk tilbake i jobb, deriblant 1,5 mrd kr ekstra til pasientbehandling i helsevesenet. Ja, vi tror faktisk at en slik satsing vil gi bedre resultater enn regjeringens politikk.

Det er bekymringsfullt at over 300.000 personer mottar uføretrygd, og at tilstrømningen er på over 30.000 hvert år. Fremfor å si at «slik er det», så vil FrP gjøre noe med det. Vi vil gi disse personene et bedre tilbud, slik at flere får muligheten til å komme i jobb. Det er ofte den beste løsningen for den enkelte og for samfunnet.

Ved å få flere i jobb og behandle flere syke vil færre trenge motta sykelønn og dagpenger. Derfor nedjusterer vi bevilgningene til disse formål, men presiserer at det ikke skal kuttes i ytelsene. Skulle det vise seg at vi har bommet på anslagene, så må vi selvsagt tilpasse det med nye bevilgninger i revidert statsbudsjett til sommeren. Dette gjør da også AP. Så sent som 16. november foreslo regjeringen kutt i bevilgninger til Dagpenger med 504 mill kr, uten at verken LO eller rødgrønne politikere da var kritisk. Man forstår rett og slett at dersom behovene reduseres så kan bevilgningene reduseres. AP driver smålig valgkamp når man tolker egne kutt som «justering av behov» mens andres kutt blir til «rasering av ordningen».

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

Comments are closed.