Bedre i arbeid enn i helsekø

FrP gjør i statsbudsjettet store grep for å få folk ut av sykehuskø og inn i arbeidslivet. I ulike medier omtaler Aps Anette Trettebergstuen satsingen som «noen millioner kroner». Hun har åpenbart ikke gjort hjemmeleksen særlig grundig. Faktum er at vi foreslår offensive tiltak tilsvarende over 4 milliarder kroner. Som følge av denne satsingen anslår vi at færre folk trenger motta dagpenger og sykelønn, men vi endrer IKKE på nivåene i ytelsene. Og, kuttene i bevilgninger gjøres ikke for å «finansiere skattelettelser til de rikeste», slik Trettebergstuen flåeste påstår. Pengene omdisponeres i sin helhet til helse- og velferdsrelaterte tiltak.

FrP foreslår blant annet:
– økt bevilgning til pasientbehandling med 1,5 mrd kr,
– økt bevilgning til rehabilitering med 160 mill kr,
– økt satsing på psykiatri og rusomsorg med 429 mill kr,
– fjerne arbeidsgiveravgift for læringer med kostnad 690 mill kr,
– styrket Jobbstrategi i NAV 590 mill kr,
– styrket tiltak for arbeidssøkere med 445 mill kr,
– styrket Varig tilrettelagt arbeid med 229 mill kr,
– styrket arbeidsavklaringspenger med 309 mill kr.

Vi tror faktisk at denne satsingen vil bety at flere kommer raskere i jobb. I Dagsavisen 07.12.12 unnlater Trettebergstuen bevisst å se denne helheten i FrPs budsjettforslag. I gamle dager forstod AP at alt henger sammen med alt. Nå later Ap som om FrP legger til grunn mirakler og magi. Det blir useriøst.

Er det mulig at vi bommer på våre estimater for nedjustering av penger til dagpenger og sykelønn? Ja, trolig vi det. Regjeringen har selv justert bevilgningene med mange milliarder kroner innenfor årets budsjett. Tilsvarende vil FrP måtte gjøre, og det er vi beredt til. Det er derimot helt urimelig av Trettebergstuen å tro at 4 mrd kroner i økt satsing ikke vil gi noen synlige resultater for arbeidsledige eller folk i sykehuskø. Men det gir en forklaring på hvorfor regjeringen selv ikke satser mer.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

4 Comments

  1. Det finnes allerede en ordning som gjør at sykmeldte får behandling raskere. Den heter “raskere tilbake”. Kjenner du til dokumentasjon på at den faktisk har redusert sykefraværet? Da vet du i så fall mer enn meg.

  2. Hei! Jeg har vært aktiv i FrP, men har endt opp som ufør. Jeg er som før positiv til styrking av gode intensjoner i NAV og ikke minst kjappere behandling. Det er ett par ting som bekymrer meg da, og det går på hvordan syke mennesker vil bli behandlet i NAV hvis man ser seg blind på budsjettert nedgang i utgifter. Det er nemlig ikke bare blomster for de som blir kastet inn i NAV systemet. Det er godt å se at du har tatt innover deg muligheten for at budsjett må justeres, og jeg håper virkelig at kutt i grunnstønad for uføre er bare AP propaganda. Det er ikke så veldig fett å bli ufør!
    Kudos til FrP for at de vil jobbe mot kildeskatt, tror ikke de andre partiene skjønner verdien av at mennesker kan få ett mye bedre liv som klimaflyktning. Heller ikke at de i mange tilfeller vil spare Norge for utgifter i sykehjem og sykehus.

  3. Men hva med kuttene i grunnstønaden til uføre? Dere klarer vel ikke å få en drøss uføre tilbake i jobb? Det unnlater du å kommentere her.

  4. Jeg er 37år, 50% ufør, har tre små barn, jobber 50% i en matbutikk, sliter allerede med å få endene til å møtes, og nå vil du ta fra meg mer. Jo takk skal du ha! Hadde jeg vært i stand til å jobbe 100% ville jeg mer enn gjerne gjort det, men sånn er her, de gangene jeg har økt stillingen har jeg blitt sykemeldt, så da må jeg klare meg med det lille jeg har. Når barna fyller 18, vil mere av trygden forsvinne og jeg sitter igjen med minimalt. Så joda, jeg ser fram til å bli straffet for å være ute av stand til å jobbe mere enn det jeg allerede gjør. Du må huske på at som ufør er det lagt begrensninger for hvor mye jeg har lov til å tjene også!!!

Comments are closed.