Bompenger og Stoltenbergs narrespill

Norske bomprosjekter betaler mellom 2,25 og 5,58 % rente for sine lån. Mye av dette er penger lånt fra utlandet. Samtidig får Danmark låne våre oljepenger til 1 % rente og Tyskland har lånt til 1,8 % rente. Vi låner ut oljepenger billig, og låner hjem «veipenger» dyrt. Og dette kaller stortingsflertallet for «ansvarlig» økonomisk politikk! Uansvarlig, er mer dekkende.

Noen bomveier har høyere renteutgifter enn de har bominntekter, avdekket Riksrevisjonen nylig. Mye av bompengene går til drift og administrasjon, viser oversikt fra VG 12.12.12. Noe er alvorlig galt når regjeringen lar bilistene melkes for at utenlandske långivere skal tjene penger, mens folkets oljepenger sendes ut av landet.

Et eksempel: Kommunalbanken har formidlet lån til 21 av bomprosjektene i Norge. Både Kommunalbanken og Oljefondet er 100 % statlig eid, men Kommunalbanken får IKKE låne penger fra Oljefondet. I stedet henter Kommunalbanken 97 % av sin kapital fra utlandet. Dette krever regjeringen for at vi skal unngå press i norsk økonomi. Beklager, men jeg kan ikke se at en veiutbygging skaper mindre press i norsk økonomi når vi henter lånekapital fra London fremfor å ta hjem oljepenger til samme investering.

På APs landsstyremøte 24.04.12 advarte Stoltenberg mot og lånefinansiere veier. Stoltenberg ville heller bruke pengene til å bygge vei fremfor å betale renteutgifter. Riksrevisjonens rapport viser at Stoltenberg drev skamløs populisme. Renteutgiftene har vokst under rødgrønn regjering. Stoltenberg er dermed den fremste eksponent for den politikken han selv advarte mot. Da bør statsministeren overta opposisjonsrollen.

Det er unødvendig for en søkkrik stat og lånefinansiere veier, uavhengig av om det er såkalte OPS fra Høyre eller statlige veiprosjekter fra AP. Et sterkt FrP i regjering vil bidra til at oljeformuen forvaltes mer ansvarlig. Vi må tenke mer strategisk på hvordan vi kan bygge opp landet og styrke vår konkurranseevne. Vi bør derfor konvertere litt av finansformuen i utlandet til realkapital i Norge, slik som samfunnsøkonomisk lønnsomme infrastrukturprosjekter i Norge. Vi må rett og slett slutte å låne ut billig og låne inn dyrt.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. I trøndelag er det et godt gammelt munnhell/ordtak som sier: ”Den får bruke vettet den som har det”!
    Denne saken burde for de fleste oppegående og reflekterte borgere, til fulle illustrere – at det nevnte ”vettet”, absolutt ikke er å finne i regjeringskorridorene!
    Derimot bør de fleste være i stand til å ta inn over seg – din tolkning av problemstillingene som berøres!

    Stå på Ketil – godt jobba!  😉

Comments are closed.