Et spørsmål om ansvarlighet

 I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet har FrP stilt 870 spørsmål til regjeringen. DN synes dette er alt for mange (leder, 6/12). Tja – det er ett spørsmål pr 1,22 mrd kr som bevilges. Jeg synes ikke det er urimelig.

DN har hengt seg opp i at vi har stilt noen spørsmål to ganger. Ja, det oppdaget vi og påpekte det selv i brev til regjeringen. Avisen burde i stedet være interessert i noen av svarene vi fikk. For eksempel
          Regjeringen kan ikke angi kostnadene ved å gjennomføre Soria Moria erklæringen. Noen å huske når AP stadig krever å vite nøyaktig pris på alt opposisjonen foreslår.
          Finansdepartementet innrømmer at det trolig IKKE vil være noen rike som permanent blir nullskatteytere dersom formueskatten forsvinner, og slår dermed bena under inntrykket statsminister Stoltenberg skaper.
          Danmark får låne norske oljepenger til 1 % rente, mens norsk bomveier låner penger til 2,5 % rente, hovedsakelig fra utlandet.
          Opprettelsen av NOx fondet skjedde i strid med handlingsregelen for oljepenger.
          Regjeringen anser ikke bompenger som en del av skattenivået, noe som trolig forklarer hvorfor bompengenivået stiger kraftig mens skattenivået angivelig skal være uendret.
          Husbanken får tilført egenkapital utenfor handlingsregelen, og pengene vil gå til å erstatte private bankers boliglån. Statskapitalisme i det skjulte…
          Enova har ca 2 mrd kr ubrukt på konto, men likevel skal Stortinget bevilge mange mrd kr ytterligere for 2013.

Dette er tema som burde skape betydelig debatt, men DN nevner de ikke med et ord. Videre burde DN nevne at mange spørsmål handler om å få beregnet konsekvensene av ulike endringer i skattesystemet. De rødgrønne er raske med å kritisere dersom opposisjonen gjør egne anslag – da bør de ikke bli overrasket over at finansdepartementet får regneoppgaver.

Finansdepartementets politiske ledelse har åpenbart fått gråte litt på skulderen til DN, og da er DNs sympati på plass. Eller kanskje er avisen bare irritert fordi FrP stiller regjeringen de spørsmål DN burde stilt.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser