FrP – skattelettelser for folk flest

I disse dager behandler Stortinget statsbudsjettet. AP later som FrP gir usosiale skattelettelser til de rikeste. Dette er helt feil. FrP foreslår skattelettelser på totalt 23 mrd kr, samtidig som vi kutter offentlige utgifter med 18 mrd kroner. I all hovedsak kommer skattekuttene vanlige folk til gode.

Vi kutter inntektsskatten med 10 mrd kr, eller 5.600 pr person, uavhengig av om man tjener 250.000 kr eller 25 mill kr. Vi kutter skatten for pensjonister med over 2 mrd kr. Vi fjerner arveavgiften, og kutter formueskatten med 0,7 mrd kr slik at 100.000 færre nordmenn må betale den. Det kommer helt vanlige folk til gode, mange av dem minstepensjonister.

Vi kutter bilavgifter med 4 mrd kr, og gjør det billigere for folk å kjøpe trygge, miljøvennlige biler. FrP gir skattestimulans til kollektivtrafikk, som vil være viktig bidrag for å kutte køer i rushtiden i mange byer og tettsteder. Gjennom skattesystemet stimulerer vi også til bedre folkehelse, bevaring av kulturminner og mer energisparing. Alt dette er til folk flest, ikke til pengeeliten. Og i motsetning til hva AP påstår – FrP selger IKKE ut eiendom eller naturressurser. Vi øker IKKE makspris i barnehage, men øker barnetrygden! Vi kutter ikke i arbeidsledighetstrygden og sykelønnen. Derimot øker vi pasientbehandlingen ved sykehusene og får flere personer i arbeidsmarkedstiltak. Da kan vi spare på utgifter til sykelønn og dagpenger. Men, ja – vi kutter i offentlig forbruk og byråkrati. Det er nødvendig.

Når AP slipper opp for argument ender de opp med å si at FrP fører en uansvarlig økonomisk politikk. Det er også feil. Vårt budsjett har blitt vurdert av Statistisk sentralbyrå. SSB sier FrPs politikk gir økt BNP og sysselsetting, lavere inflasjon og rente. Dette er positivt, ikke negativt. FrPs budsjett viser at skattebetalernes penger kan brukes mer effektivt. Det er bra for Norge. Det er bra for deg.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser