Investeringer – «Det er fali det»

APs valgkampstrategi får dem til å ligne litt på Ludvig i Flåklypa Grand Prix. Pessimistisk og redd for det meste. Når FrP foreslår å investere litt mer av oljeformuen i norsk infrastruktur er svaret fra AP at «det er fali det» (VG 20.12.12). Hun tar feil.

Det «farlige» med FrPs forslag er at APs definisjon av «ansvarlighet» står for fall. Regjeringen ser på vei- og jernbaneutbygging som «løpende utgift», ikke som investering. I Singsaas verden er det greit at Norge låner ut oljeformuen til Danmark til 1 % rente, fordi risikoen er lav. Hennes eneste alternativ er å låne ut til Hellas, hvor risikoen er høy. FrP mener vi også må la oljefondet kunne investere i norsk infrastruktur med høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Hva er risikoen for at veien vil gå konkurs, bli stengt og gravd opp?

Logikken til AP er at dersom vi bygger ut mer infrastruktur nå, så må fremtidige generasjoner betale høyere skatter. Ja vel? Så dersom Bergensbanen ikke ble bygget for 100 år siden, så kunne vi hatt lavere skatter i dag? Det tror jeg rett og slett ikke noe på.

APs Hilde Singsaas påstår FrPs tilnærming vil ødelegge for industrien. Det er positivt feil. SSB har beregnet konsekvensene av FrPs alternative statsbudsjett. De konkluderer med følgende: litt økt BNP og sysselsetting, litt lavere inflasjon og rente. Tilnærmet uendret kronekurs. Det blir altså ikke kaos i norsk økonomi ved FrPs politikk. Men det blir bedre infrastruktur – og det betyr mye for både næringslivet og folk flest.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser