Stoltenbergs angrep på egen historie…

Jeg er litt forundret over at Statsminister Stoltenberg i dag har kritisert NHO for å fremme de samme synspunkter som den rødgrønne regjeringen lenge hadde. NHO har fått gjennomgå fordi de har snakket om Norge som “grønt batteri”. Noen bør minne Stoltenberg om at det var hans egen regjering som satte fart i ønsket om å være “Europas grønne batteri”.

Tygg på denne: «-Min visjon er at Norge skal bli en betydelig eksportør av rein fornybar energi. Ved å utnytte potensialet som ligger i havmøller og i vannkraften kan Norge bli Europas batteri.» Sitatet er fra daværende energiminister Åslaug Haga i 2008.

Tilsvarende kom fra hennes etterfølger Terje Riis-Johansen: «Min visjon er at Norge i 2030 forsyner Europa med strøm fra store havvindmølleparker utenfor Norskekysten.»

Og daværende utenriksminister Johan Gahs Støre i 2011: “Visjonen om at Norge kan bli et grønt batteri for Europa ved at våre vannkraftmagasiner utgjør 50 prosent av Europas lagringskapasitet av fornybar kraft, er spennende og må følges opp.”

Stoltenbergs utfall mot NHO blir litt pinlig sett i lys av hans egen regjerings utsagn.

FrP har vært avmålt positive til ideen om “grønt batteri”. Ja, man kan si Stoltenberg nå har inntatt FrPs holdning. Med vår væravhengige kraftproduksjon er vi avhengig av å samhandle med utlandet. Men vi har stilt en del kritiske spørsmål til regjeringens (tidligere) visjoner om å gjøre Norge til “Europas batteri”. Ideen er god, dersom vi klarer kombinere at Norge selge strøm dyrt og kjøper billig, samtidig som norske forbrukere opprettholder fordelen av norske vannressurser på hjemmemarkedet. Men det er også en del miljømessige konsekvenser vi må vurdere, spesielt hva gjelder rask opp- og nedtapping av vannmagasinene. Vi bør ikke haste inn i noen “batterirolle”

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser