Bedre boligmarked – for alle

Regjeringen tror landets boligutfordringer løses ved at ung middelklasse tvinges over i leiemarkedet. Dermed er de blitt bolighaienes beste venn, og bekrefter at landet trenger en ny boligpolitikk.

Dagens boligpolitikk rammer unge i etableringsfasen. Det skapes et klasseskille i boligmarkedet. Strengere forskrifter fordyrer utbygging av nye boliger og samtidig er det blitt vanskeligere for unge å finansiere sine boliger.

Regjeringens mener deres høye egenkapitalkrav ved boliglån hindrer oppheting av boligmarkedet. Men de glemmer at folk fortsatt trenger et sted å bo. Når man ikke får kjøpe, så tvinges man i leiemarkedet. Dermed opprettholdes presset i boligmarkedet, men de som tjener på det er folk som kan kjøpe utleiebolig. Spissformulert er dermed regjeringen bolighaienes beste venn.

FrP vil fjerne obligatorisk krav om 15% egenkapital, som ble innført for et år siden. Vi mener lånegraden bør reflektere den enkeltes evne til å betjene et lån, ikke begrenses av ett prosenttall.

Regjeringen hevder dette er uansvarlig. Samtidig gir de Husbanken mer og mer penger som skal tilføres det samme markedet, utenfor Finanstilsynets regelverk. 93 % av Husbankens startlån gis til personer med mindre enn 15 % egenkapital. Dermed er regjeringen den største synderen mot eget regelverk. Derfor er Stoltenberg hyklerisk når han omtaler andres politikk som uansvarlig.

Endringer i regelverk for egenkapital løser selvsagt ikke de fundamentale problemer i boligmarkedet. Derfor vil FrP stimulere til at det bygges flere boliger, og spesielt gjelder det mindre leiligheter i byer. Der er prispresset høyest. FrP vil gjøre det enklere å regulere areal til boligbygging, vi vil myke opp en del strenge forskrifter som fordyrer små boliger. Husk at om man låner 90% av bolig til 2 mill så har man lavere lån enn om man låner 85% men boligen fordyres til 2,2 mill pga myndighetskrav.

FrP vil ha en langt mer offensiv utbygging av studentboliger. Det vil påvirke markedet direkte, og vil primært lette presset i leiemarkedet. Det vil gi ringvirkninger også til “kjøpemarkedet”. Dette er tiltak som kan gjennomføres veldig raskt med tilstrekkelig politisk vilje.

FrP vil stimulere unge til å spare mer til bolig. Derfor har vi foreslått å styrke BSU ordningen kraftig, slik at ordningen faktisk harmonerer noe mer med en sunn egenkapitalandel

En kraftig økning i infrastrukturutbygging vil utvide bolig-/arbeidsmarkedet, slik at man reduserer presset på boliger i noen begrensede områder. Jeg tror de aller fleste tenker pendleavstand i tid, ikke km. Bedre tog, buss og bilforbindelse utvider relevant boligområde.

Veksten i boligpriser gjenspeiler fundamentale utfordringer i markedet – tilgangen på nye boliger i byområder er for liten, kostnadene med utbygging er presset opp og flere folk trenger et sted å bo. Disse fundamentale utfordringene endrer seg ikke som følge av finanstilsynets egenkapitalkrav. Tilsynets retningslinjer påvirker verken tilbudet av boliger eller folks behov for en bopel. Men det tvinger en gruppe inn i leiemarkedet for å bøte på regjeringens feilslåtte boligpolitikk. Det mener FrP er urimelig.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

 1. Noe kaldt vann i blodet?: 
  “Ond”
  sirkel med import av bygningsarbeidere som også trenger husvære! 

  Og at
  regjeringen kan velge å bremse aktiviteten i økonomien.

   

  Den enorme veksten i norsk økonomi og befolkning
  har så absolutt sine ulemper og kan ende i en boble som sprekker slik som i
  Spania og Irland! 
  økonomihttp://research.nordeamarkets.com/en/2013/01/31/behov-for-nytekning-i-penge-og-finanspolitikken/#.UQpGoIj4FxQ.twitter

Comments are closed.