Er Husbankens penger magiske?

I to runder nå strammer regjeringen/Finanstilsynet inn på boliglånsmarkedet. Først strammet de inn egenkapitalkravet for lånekundene, slik at man som regel må ha minst 15 % egenkapital. Dette rammer spesielt unge, nyutdannede i etableringsfasen. Med trygg jobb kan mange håndtere opp mot 100% finansiering, men bankene har i stor grad mistet muligheten til å bruke skjønn.

Nå er regjeringen i gang med ny runde – hvor de øker kapitalkravet til bankene. Med nye regler vil bankene må ha mer penger i reserve for hver krone de låner ut. Dermed økes renten for folk flest.

Regjeringen sier dette handler om å få et mer solid bankvesen og hindre for høy lånegjeld. Det er gode intensjoner og viktige utfordringer. Under rødgrønn regjering har lånegjelden til privathusholdningene, kommunene, bompengeselskapene økt kraftig. Kun staten ligger vesentlig bedre an, med snart 4.000 mrd kroner spart i utlandet.

Paradokset er at samtidig som regjeringen strammer inn regelverket for private banker, så stapper regjeringen Husbanken full av penger. Regjeringen har tilført Husbanken 5 mrd kr ekstra både i 2012 og 2013 for å møte økt etterspørsel etter lån.

Husbanken reguleres i liten grad av Finanstilsynet, og i 2011 ble ca 93 pst. av Husbankens startlån gitt til personer med under 15 % egenkapital av samlet gjeld!!

I tillegg innrømmer regjeringen at «Det er grunn til å anta at økningen av lånerammen til Husbanken vil gi økte utlån fra Husbanken, men også at disse i betydelig grad vil erstatte boliglån fra andre kilder

Altså – man strammer inn for private banker for å være «ansvarlig», men så lar regjeringen Husbanken øke sin aktivitet utenfor reguleringene. Dette er fullstendig selvmotstridende. Hvorfor blir man en mer ansvarlig lånetaker om man skylder Husbanken en million kroner enn om man skylder like mye til Time Sparebank eller DNB? Konsekvensene av Regjeringens politikk er å vri konkurransen i bankmarkedet til å favorisere Husbanken. Det er unødvendig.

Innstrammingen fra Finanstilsynet har også gjort at flere med «god inntekt» søker til Husbanken, noe vi tror skyver ut noen av de «fattigere» fra de sosiale ordningene Husbanken har og var ment å hjelp.

Regjeringen skriver «Endringene i Finanstilsynets retningslinjer ble innført 1. desember 2011.» og «Husstander med høyest inntekt, dvs. over 400 000 kroner i årlig inntekt, har økt sin andel fra 51,4 pst. i de 3 første kvartalene i 2011 til 57,6 pst. i tilsvarende periode i 2012.» Det må jo bety at fattigdommen rammer stadig høyere inntektsnivå!? Eller så må de innrømme at Finanstilsynet rammer usosialt og tvinger folk som normalt får lån i private banker til i stedet å måtte låne mer fra Husbanken.

Regjeringen bør føre en konsekvent politikk. Verden blir ikke et bedre sted bare Husbanken får overtatt boliglån fra private banker.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Dette er nok ikke annet enn enda et steg mot kommunisme. (Alt skal ligge under statens klamme “sosialisme”)

Comments are closed.