La norske kraftressurser komme nordmenn til gode

En dag lover Stoltenberg å holde igjen på krafteksporten. Den skal komme norske forbrukere til gode. Dagen etterpå møter han utenlandske statsledere, og da skal det plutselig bygges flere kraftkabler. Det er kanskje på tide at regjeringen bestemmer seg for hva de vil.

På NHOs årskonferanse i januar fikk statsministeren på NHO fordi de snakket om Norge som “grønt batteri”. Stoltenberg ”glemte” tilfeldigvis at det var hans egen regjering som satte fart i ønsket om å være “Europas grønne batteri”.

Under daværende energiminister Åslaug Haga lanserte de rødgrønne i 2008 ideen om at havmøller og vannkraften skulle gjøre Norge til Europas batteri. Hennes etterfølger Terje Riis-Johansen forsterket dette da han sa Norge i  i 2030 skal forsyne Europa med strøm fra store havvindmølleparker utenfor Norskekysten.

En slik politikk ville blitt svindyr for norske skattebetalere. Strøm fra havvindmøller krever store subsidier, og denne strømmen ville de rødgrønne sende rett ut av landet. Stoltenbergs utfall mot NHO blir derfor litt pinlig sett i lys av hans egen regjerings utsagn. Men noe annet kan man vel ikke forvente fra en regjering som på åtte år ikke klarer å legge frem en energimelding for Stortinget

FrP er opptatt av at energiressursene skal komme befolkningen til gode gjennom lave, stabile kraftpriser. Det vil styrke norsk industriutvikling og bidra til velferd i de tusen hjem. Vi må sikre en balanse mellom utbygging av ny kraftproduksjon og nye kraftlinjer til utlandet, slik at enkelte drøm om å være ”batteri for Europa” ikke gir norske strømkunder en stor ekstraregning.

La meg være klar – med vår væravhengige kraftproduksjon er vi avhengig av å samhandle med utlandet. FrP er altså ikke kritisk til å handle strøm med utlandet, men det skal skje på en måte som ikke gir norske strømkunder høyere strømregning. Men jeg tror ikke regjeringen har tatt innover seg hvilke negative miljømessige konsekvenser vi kan få dersom norske vannmagasin skal justeres mange meter hver dag for å dekke Tysklands kraftbehov.

email
About Ketil 374 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser