Det kristne valget

En rekke kristne sommerstevner har lagt inn politisk debatt som en del av programmet. Det har vært en fryd å delta ved mange av disse. SPs Magnhild Meltveit Kleppa er derimot frustrert over at hun får lite applaus. I leserbrev angriper hun derfor publikum i Sarons Dal, som hadde “klappsalver” for FrP. Ja, jeg satte pris på en varm mottakelse, mens Kleppa avslører at hun ikke er i kontakt med grasrota. (se opptak fra debatten her)

Folkene jeg treffer på kristne stevner ser ikke primært etter det partiet som skal forby alt de selv tar avstand fra. De ser etter partiet som behandler dem som individer og vektlegger personlig ansvar, og som legger til rette for at de bedre kan bidra i samfunnet rundt seg. De ønsker frihet til selv å forme familien og gjøre egne prioriteringer. Da er FrP et naturlig valg, fordi vi vektlegger valgfrihet for individet og familien.

I Sarons Dal argumenterte SV for at alle er like. Det falt på steingrunn. FrPs budskap var at alle mennesker er likeverdige – og vi er alle unike. Det høstet applaus. Sosialistene påstår dette handler om egoisme. De tar feil. Valgfrihet handler om å være herre i eget hus og forme sitt eget liv, det handler ikke om motstand mot samfunnets fellesskap. Tvert imot. I Sarons Dal opplevde jeg et sterkt samfunnsengasjement, med ønske om å bidra til en bedre verden, spesielt for de svakeste. Men det var sterk motstand mot å ende opp som et tannhjul i statens system. Derfor verdsatte de at FrP vil øke ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Det er å stimulere nestekjærlighet på grasrota, fremfor å kanalisere alt via det offentlige som en statsorganisert “nestekjærlighet”. Organisasjoner og stiftelser som Evangeliesenteret, Kirkens SOS, Marita-stiftelsen, Kirkens Bymisjon og flere, gjør en uvurderlig innsats. De har en verdi som de rødgrønne ikke har sett. FrP vil gi slike grupper større handlingsrom.

Selvsagt er det politiske områder hvor enkelte av FrPs løsninger ikke passer de individuelle preferansene hos hver kristen. Når folk har valgfrihet så risikerer man at folk av og til tar “dårlige” valg. Kleppa skremmer med FrPs alkoholpolitikk og bistandspolitikk. Ja, er man måteholden med alkohol så vil en mer liberal alkoholpolitikk kanskje ikke anses som nødvendig. Men i Sarons Dal forstod folk at FrP ikke har tenkt å åpne alle kraner, og de forstod at rusomsorgen vil organiseres bedre med FrP. De vet at alkoholkonsumet har flere kanaler enn Vinmonopolet, som taper i kampen mot taxfree butikker, smugling og grensehandel. Ja, Kleppa selv er jo for økt alkoholomsetning dersom det går via norske bondegårder. Hykleri! FrPs alkoholpolitikk handler om å finne praktiske løsninger som får forbruket i mer ordnede former og som bedre hjelper de som mister kontrollen. Vi kan ikke bare flytte problemstillingene rundt alkohol ut av norsk statistikk og late som om de er løst, slik regjeringen har gjort.

Tilsvarende om bistandspolitikken. Ja, FrP ønsker å redusere norske u-hjelpsmidler som gis direkte til andre lands regjeringer. Pengene gir ikke tilstrekkelig nytte. Dette har ingenting med manglende nestekjærlighet å gjøre – det handler om at vi tror på andre løsninger som hjelper u-land til å komme seg på bena og bli økonomisk selvstendige. FrP har foreslått at oljefondet skal investere mer i næringsutvikling i fattige land. Den foreslåtte økningen i investering er langt større enn våre foreslåtte bistandskutt. I tillegg vil vi åpne for handel med u-landene, slik at de kan tjene egne penger på produksjon og eksport. Her stritter Kleppa i mot.

I Sarons Dal forstår de at solidaritet ikke vedtas av politikere, men utøves av samfunnets individer. Solidaritet handler ikke om å love, men om å utøve. Derfor får FrP applaus. Kleppa kan kjefte og skremme så mye hun vil. Kristne er selvstendige individer, som vektlegger frihet, ansvarsfølelse og samfunnsdeltakelse veldig sterk. FrP er partiet som legger til rette for dette.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

7 Comments

 1. Det er en fryd å lese innleggene dine Ketil! Får ikke du en statsrådpost av betydning etter valget mister jeg tro på demokratiet! Stå på!

 2. Jeg stiftet Farsund Frp sammen med Eli og Karl I. Hagen våren 1983. Og jeg har stemt Frp i alle år. Frp er et flott parti og jeg er enig med det aller meste.

  Carl I. Hagen var forrige århundres beste Norske politiker.

  Men i år stemmer jeg De Kristne og drømmer om Høyre/Frp/De Kristne regjering til høsten. Drømmer? Javisst, det er drømmerne som skaper verden.

  Godt valg Kjetil – håper Frp gjør et brakvalg.

  • Ved å dele stemmer på FrP/H/De Kristne fremfor FrP/H som allerede har mandater i Vest Agder, så risikerer vi å miste mandat til AP (de manglet bare drøyt 800 stemmer i 2009). De svekker muligheten for regjeringsskifte…

   • Noen sier, hvorfor stemme på Kystprtiet det er som å kaste bort sin stemme, men det er bedre å kaste bort sin stemme på Kystpartiet slik at vi kan være med å kjempe mot høye bilavgifter og bompengene enn at Apène skal forsette med vannstyre i Norge som priser oss ut av verdenshandelen. Se nå har endelig Jens våknet etter 14 dager etter at utflagging av Statoil sine arbeidsplasser til utlandet, som en takk for sist etter avgift/skatte skjerpelsene mot oljeselskkapene. Men nå er det nok allerede for sent for Statoil har jo allerede fått inn anbud på jobbene, hvor var Det Norske eierskap i selskapet når dette ble bestemt at dette skulle ut på anbud, sitter ikke regjeringens medlemmer i styret til Statoil og ser at selskapet blir drevet etter lover og prinsipper som er satt for selskapet, har regjeringens repesentanter sovet i timen siden denne anbudsinnhentingen har gått ut uten at regjeringen har fått melding om saken. Staten er jo repesentert i styret og da må de jo ha vist dette og ikke komme etterpå og hyle ulv, to uker etter det ble kjent i media, da skriker Jens. Denne skrikingen nå til Jens er kun et spill foran valget.

  • Hallo SilverBug har du noen gang lest Kystpartiets program, vi vil også ta vare på de kristne grunnverdiene i samfunnet og kongehuset. Vi var også i mot da regjeringen tok fra vår konge tittelen som kirkens øverste beskytter. Det er greit å være kristen, men jeg ville aldri stemt på De Kristne her på Bømlo, en gjeng med fanatiske kristne. Beklager om jeg støter deg her. Kystpartiet er det partiet etter Krf som vi ta best vare på de kristne verdiene i Norge og vi har samme avgiftspolitikk som Frp. Men Kystpartiet har et problem vi er utestengt fra Pressens. A pressenes makt ligger hos regjeringen og LO som stor eier i A pressen. I 2005 ved valgomaten kom ca 75% av alle de som var og testet seg hvilket parti de tilhørte kom ut med nettopp , du tilhører Kystpartiet. Derfor får vi ikke atter komme med i valgomaten til NRK. Det Norske diktaturet har utestengt oss, Kystpartiet, vi ha da tross alt rog varaordførere og i en kommune har vi flertall og vi har repesententanter i fylkes styrer. Derfor er det for Kystpartiet en gåte hvorfor vi er utestengt og så andre partier som ligger under De Andre, alle skal ha lik mulighet til å delta i valget på like vilkår
   som de 7 store partiene. Det er verd å lese Kystpartiets program.
   En ting er sikkert, vi må få velte De Rødgrønne med Jensemann i spissen. Norge med ny kurs.

 3. Blant flere saker nevner du alkoholpolitikk. Du har selvsagt rett i at konsumet har flere kanaler enn Vinmonopolet. Likevel – det er sannsynlig at lavere avgifter vil føre til høyere forbruk. Det er vel heller ikkje usannsynlig at økt misbruk også blir et resultat. Eg frykter at lavere avgifter på alkohol samt vin i butikk kan medføre store negative konsekvenser, Kanskje også lavere debutalder. Det siste tror eg er lite ønskelig.
  Et annet moment er skader relatert til misbruk. Eg har ikkje statistikk på dette, men eg vil tro at ressursene som trengs i denne sammenheng er betydelige. Avgitfter som ønskes redusert kan brukes til å rette opp i disse skadene.

Comments are closed.