Med moms blir det mer å skryte av…

Regjeringen skryter av kraftig økning i veibevilgninger. Men de unnlater å informere om at deler av denne økningen skyldes innføring av moms på veibygging. Det er å lure folk. Statssekretær ii samferdselsdepartementet, SPs Geir Pollestad, liker ikke at regjeringens talljuks er avslørt. Det forstår jeg. I en rekke aviser hevder han at regjeringen ikke inkluderer momstallene i sitt selvskryt. Det er feil. Når regjeringen skryter av at bevilgningene i Nasjonal Transport Plan er på 506 mrd kr (over ti år), så inkluderer det moms. Det gjorde ikke den forrige Nasjonale Transportplan. Men ja – regjeringen har økt bevilgningene til vei og jernbane, det er jeg glad for. Jeg bare påpeker at de overdriver tallet.

Penger er dog ikke alt når vei og jernbane skal bygges. FrP har derfor foreslått endringer i måten vi organiserer samferdselsprosjekt. Vi ønsker å opprette statlige selskap som får ansvar for veibygging og jernbanebygging. Ved å sikre selskapene egenkapital, langsiktige muligheter til å planlegge og inngå kontrakter, så tror vi infrastruktur kan bygges bedre, billigere og raskere. Staten har allerede organisert flyplasser på den måten, via Avinor. Pollestad hevder det er ulogisk at FrP støtter “Avinor-modellen” fordi den er 100% finansiert av de flyreisende. Det passer seg ikke for et parti som er imot bompenger, mener han. Har han ikke fått med seg at dagens bilister betaler 3 x ganger mer i skatter/avgifter enn det staten bruker på vei. Det reflekterer dessverre de øvrige partiers grådighet når de mener bilistene burde betale for veiene enda en gang.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

Comments are closed.