På tide å reorganisere oljefondet

Det har den siste uken vært tendenser til debatt om strukturen rundt Oljefondets organisering. Høyre vurderer å ha to fond i stedet for ett. Da er man i alle fall i gang med tankeprosessene der, og det er bra. Men da advarer Dagens Næringsliv mot erfaringene fra Sverige. Der har de delt opp pensjonsfondet i flere deler, men alle gjør det samme. Ingen stikker seg ut, og derfor får man ingen merverdi.

Da har jeg (selvsagt) mer tro på FrPs forslag til endringer. FrP ønsker et stort hovedfond, tilsvarende dagens indeksbaserte fond, men hvor eiendomsporteføljen blir egen resultatenhet. I tillegg ønsker vi noen mindre fond som er mer innrettet på aktiv kapitalforvaltning. Vi ser for oss at disse lokaliseres til forvaltningsmiljøer i noen større byer i Norge. Målet er at vår oljeformue kan styrke/bygge opp bedre kapitalforvaltningsmiljøer i Norge. Når vi har 4300 mrd kr å investere, så burde Norge bygge opp en langt sterkere finansnæring.

I tillegg ønsker vi tre mindre fond som gis spesifikke mandat for investeringer i fornybar energi, i kapitalmarkedene i verdens fattigste land, og et slags Norfund fond. Formålene skal fortsatt være maksimal avkastning, med krav om fungerende kapitalmarkedet etc. Norfund har vist at de kan oppnå svært god avkastning ved målrettede utenlandsinvesteringer innen områder hvor Norge har god kompetanse. Vi tror de nevnte mindre fond vil kunne styrke norsk energinærings muligheter til å ekspandere i utlandet, og vi tror handel er bedre enn stat-stat bistand når fattige land skal oppnå økonomisk vekst.

Mens Høyre vurderte å lage to kopier av dagens ene Oljefond, så vil FrP har en annen type organisering. Ulike mandater gir mer spesialiserte forvaltermiljøer, som styrker norsk finansmiljøer og kan gi synergier med andre næringer hvor Norge står sterkt. Summen av disse fondene tror vi vil gi en mer “dynamisk forvaltning”, noe man ikke oppnådde i Sverige i ønsket grad.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Greit nok å omorganisere oljefondet, men det spiller jo ingen rolle så lenge pengene bare saltes ned uten å brukes. Penger har ingen verdi før de brukes.

    Husk at oljefondet kun kan brukes til en eneste ting, og det er anskaffelser. Det kan f.eks. ikke brukes til pensjoner for det er bare import av penger (økning av pengemengden) uten tilhørende verdiskapning. -Kun forbruk, og dermed inflasjonsskapende.

    Bruk 1/4 av oljefondet, -altså 1 billion til å bygge ut alt av veier og bane o.l. her i landet. Sett alt ut på anbud i EU, betal direkte fra oljefondet i Euro så norsk økonomi ikke blir berørt. Utenlandske firmaer betaler sine arbeidere i Euro, så de blir som turister i Norge i den grad de bruke penger her.

    Få opp noen hundretusen gjestearbeidere, la dem få hver sine 10-15 mil med motorvei og dobbeltsporet bane, og la oss få alt dette gjort fort UTEN å blande inn eller skade norsk økonomi.

    FrP må igjen prate om UTENLANDSBUDSJETT. Euro brukt i utlandet påvirker ikke norsk økonomi. Handlingsregelen bør være på 0% for den innebærer bare import av penger og det skaper bare inflasjon. Så Høyres restriktive innførsel av penger kombinert med FrP’s ønske om å bruke oljefondet til å bygge ut landet lar seg gjøre bare vi betaler på riktig måte og holder norsk økonomi utenfor.

  2. Jeg antar at det som en del av denne omorganiseringen vil ligge investering i offentlige bygg i eget land samt i infrastruktur. Det kunne gjerne kommet litt bedre frem hvordan det tenkes i forhold til dette :-). Men ellers er jeg helt enig i at en omorganisering av dette er helt på sin plass!

Comments are closed.