Rødgrønt surr om formueskatt og kommuneøkonomi

AP hevder kutt i formueskatten må ramme kommuneøkonomien. Det er feil. Skremselspropagandaen til Arbeiderpartiet er i full sving. Påstanden er direkte feil.

I FrPs alternative statsbudsjett for 2013 foreslo FrP tvert imot å styrke kommunenes økonomi med 3 mrd kroner samtidig som vi foreslo kutt i formueskatten. Dette for blant annet fordi FrP vil prioritere en satsing på eldreomsorgen, grunnskolen og barnehagene.

Det er riktig at inntektene fra formueskatten i dag deles mellom stat og kommune. Men AP burde være ærlige nok til å si at FrP alltid har balansert ut foreslåtte kutt i formueskatten kun med å redusere statens inntekter. Kommunene har alltid blitt skjermet. Vi har også vært tydelige på at når formueskatten på sikt fjernes vil det være staten som tar hele regningen (gjennom tapte inntekter for staten og økte overføringer til kommunene for å kompensere deres inntektstap). Samtidig ønsker vi at selskapsskatten i større grad skal tilkomme kommunene, noe som vil styrke kommuneøkonomien og gjøre at lokalpolitikere får mer igjen for å til lokal verdiskaping..

Selvsagt er det handlingsrom til å gi skattelettelse. Statsbudsjettet er på over 1050 mrd kr. Inntektsveksten er på 50 mrd kr i året. Selv med FrPs foreslått skattelettelser vil staten ha større inntekter i 2017 enn i dag. Dersom vi i tillegg starter å effektivisere offentlig sektor og investere oljeformuen i samfunnsøkonomisk lønnsom realkapital i Norge, så vil vi få langt bedre tjenester for pengene enn det rødgrønn regjering har oppnådd. Akademikerne fremla i fjor en rapport som viste at man kan spare mellom 15 og 45 mrd kr årlig bare på å effektivisere offentlige innkjøp. Dessverre sløser de rødgrønne med våre skattepenger. Selv om staten er rik skal den ikke sløse med pengene våre.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser