En forvirret statssekretær fra AP

Det begynner å bli pinlig på Kjetil Lunds (AP) vegne at han alltid bommer på sin kritikk av FrP. Han fremstår som en forvirret statssekretær viss hovedhensikt er nettopp – å forvirre. Nå har han skrevet en lang utredning som et slags “forsvar” for regjeringens rare politikk hvor man låner ut oljepenger billig, og lånefinansierer norske veiprosjekt langt dyrere. Men Lunds “analyse” er basert på fullstendig sviktende grunnlag. Om Lund praktiserte litt kritisk logikk så ville han sett det selv. La meg hjelpe han på vei:

1. Først, det er bra at Lund bekrefter at Norge i dag låner ut oljepenger billig til naboland, mens vi låner hjem penger dyrere for å bygge vei i Norge. Da slipper vi å diskutere det momentet mer. Men, jeg mener slik politikk er aldeles meningsløst, og bekrefter at AP er partiet som sparer Norge til fant.

2. Det er riktig at FrP ønsker lav risiko på oljefondets portefølje. Det gjelder fortsatt. Derfor burde jo Lund forstå at han har en logisk brist i sin kritikk mot FrP. Vi har jo IKKE foreslått at staten skal slutte å kjøpe lavrisiko obligasjoner. Vi har derimot sagt at staten bør begynne å investere litt av oljeformuen i Norge til samme betingelser. Med den tilstrømming av kapital oljefondet opplever trenger man ikke selge en eneste aksje for å få dette til.

Jeg anser vei, jernbane og annen samfunnsøkonomisk lønnsom realkapital for å være lavrisiko – altså samme kategori som obligasjoner fra for eksempel Danmark, Sverige og Tyskland. Nettopp derfor er det meningsløst at vi låner våre penger billig til andre land men ikke lar de gjøre nytten i norsk økonomi, hvor avkastningen trolig er langt høyere.

3. Det er typisk for AP å hevde at penger forsvinner dersom man bygger vei og jernbane. I følge slik logikk har dagens generasjon mindre å rutte med pga at forrige generasjon bygget Bergens banen. Beklager, men jeg er uenig.

4. Lund mener man bør bevilge mer penger i statsbudsjettet dersom man ønsker mer vei, derfor anser han det som unødvendig å ha prosjekter i egne investeringsselskaper. Lund, har du tenkt over hva du skriver? AP har allerede flyttet utbygging av strømnett, flyplasser, oljeplattformer, offentlige kontorbygg etc etc etc til utsiden av statsbudsjettet og hvor selskapene derfor kan tilføres penger på utsiden av handlingsregelen. Og, strengt tatt har AP allerede flyttet mange veiprosjekter ut av statsbudsjettet, men da til egne bomselskaper som får skrive ut sin egen skatt (bompenger) for å skaffe seg inntekter for å betale ned lån med høyere rente enn hva vi låner ut våre oljepenger for. Og det er jo utgangspunktet for min kritikk – hvorfor låner vi andres penger til høyere rente når oljefondet sparer våre penger til lavere rente. Så – du forsøker å kritisere FrP for den politikk regjeringen selv fører i praksis. Huff da, håper du har vernesko når du stadig skyter mot din egen fot.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

3 Comments

 1. Ketil
  Sorry, men argumentasjon din henger ikke sammen, her mangler både logikk og aritmetikk. Spørsmålet vi diskuterer, er hva som er den alternative avkastningen på de ekstra oljepengene du og Fremskrittspartiet vil bruke på vei. Svaret er at den alternative avkastningen er den forventede avkastningen fra Pensjonsfondet, og ikke de 1 prosentene du og Fremskrittspartiet reiser rundt og forteller folk at det er. (Les siste avsnitt i innlegget mitt (rett før PS-punktene) en gang til.)

  Det spiller ingen rolle for dette resonnementet om du selger deg ned i fondet eller bare bruker mer av nye oljepenger som ellers ville gått inn i fondet, slik du synes å tro i punkt 2 i ditt svar.

  Denne diskusjonen handler altså ikke om vi bør bruke penger på vei eller ikke. Vi har brukt mye mer penger på vei de siste årene, og det skal vi fortsette med. Det er bra.

  Diskusjonen handler om at du og Fremskrittspartiet reiser rundt og forteller folk halve historier. At vi kan bygge veier i Norge for penger som i dag står og bare gir en avkastning på rundt 1 prosent. Men det stemmer ikke.

  Til alle tider har noen prøvd å selge folk historier om at man kan få høy avkastning for lav risiko. Mitt ærend er å si fra om at slik er det ikke, og at slike selgere bør de være skeptiske til.

  You cant’t have your cake and eat it too.

  • Du skriver:”Denne diskusjonen handler altså ikke om vi bør bruke penger på vei eller ikke. Vi har brukt mye mer penger på vei de siste årene, og det skal vi fortsette med. Det er bra.”
   SÅ: At 94% av all veibygging blir finansiert av bompenger som en ekstraskatt sier du ingenting om!
   Jeg skal gjerne spandere 7 retters middag på folket hvis de betaler selv…..

 2. jeg skriver her selv om jeg ikke holder meg innenfor tema. Jeg må bare si at jeg har ett veldig godt inntrykk av deg som politiker. Vi skulle hatt flere som deg. I hele min stemmelevetid har jeg holdt meg på venstresiden og trodd på ordene “fellesskap” “solidaritet” “beskyttelse av de svake” osv. I dette verdensbildet var Høyre og Frp de “slemme”. Nå har jeg levd noen år og hatt mange opplevelser med det faktiske reelle samfunn og ser at dere kjemper for meg. Det er dere som er opptatt av mine rettigheter og mitt liv. Ja mine briller har forandret seg så totalt. Velferdsamfunnet skal ta vare på oss sies det. Det er så mange problemer med dette velferdssamfunnet og jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. 1- de klarer ikke å gjennomføre jobben de sier de vil gjøre. de tar ikke vare på oss. nav-sykehus-eldreomsorg-skole- ser man på disse institusjonene fylller de muligens kravene til ett fattigfolk som tar til takke med smuler, men med tanke på alle de penger som brukes er resultatet elendig. 2- hva slags mennesker skaper vi som vokser opp i dette samfunnet? hvor vi skal passes på fra vugge til grav? vil vi dette? hvor blir det av det levende livet? 3- økonomi- det henger ikke sammen økonomisk. det brukes alt for mye penger. sløsing/korrupsjon er mye mer utbredt enn det oppmerksomheten skulle tilsi. 4- sist og ikke minst- hvem skal ta vare på hverandre her i verden? skal vi leve i ett samfunn hvor staten skal ta vare på oss? ikke foreldre, barn, søsken, venner, tanter, onkler, besteforeldre, adoptivforeldre osv? får vi omsorg fra staten? (selvfølgelig ikke.) du får min stemme, og jeg håper du blir statsminister en dag. jeg tror på deg. godt valg.

Comments are closed.