Bedre i arbeid enn i sykehuskø

I valgkampinnspurten spyr Fagbevegelsen ut helsides annonser hvor de gir inntrykk av at FrP vil svekke sykelønn- og dagpengeordningen. De er åpenbart desperate, og tyr til bløff og fanteri for å skremme velgere. Jeg hadde trodd LO forstod at de må samarbeide med andre regjeringer enn AP, og derfor ville ha en viss grad av anstendighet, men den gang ei.

La meg oppklare: FrP har IKKE foreslått endringer i sykelønn- og dagpengeordningen. Derimot ønsker vi å gjøre mange grep som får flere ut av sykekø og flere inn i arbeidslivet. I statsbudsjettet for 2013 foreslo FrP store grep i tråd med det. Vi foreslo offensive tiltak tilsvarende over 4 milliarder kroner. Som følge av denne satsingen anslår vi at færre folk trenger motta dagpenger og sykelønn og dermed kan de totale bevilgningene reduseres, men vi endrer altså IKKE på nivåene i ytelsene. Og, kuttene i bevilgninger gjøres ikke for å «finansiere skattelettelser til de rikeste», slik LO flåeste påstår. Pengene omdisponeres i sin helhet til helse- og velferdsrelaterte tiltak.

FrP foreslo blant annet:
– økt bevilgning til pasientbehandling med 1,5 mrd kr,
– økt bevilgning til rehabilitering med 160 mill kr,
– økt satsing på psykiatri og rusomsorg med 429 mill kr,
– fjerne arbeidsgiveravgift for læringer med kostnad 690 mill kr,
– styrket jobbstrategi i NAV 590 mill kr,
– styrket tiltak for arbeidssøkere med 445 mill kr,
– styrket Varig tilrettelagt arbeid med 229 mill kr,
– styrket arbeidsavklaringspenger med 309 mill kr.

Vi tror faktisk at denne satsingen vil bety at flere kommer raskere i jobb. I sine annonser nevner LO ikke denne satsingen i det hele tatt. De nevner bare FrPs kutt i bevilgningene til sykelønn og dagpenger – kutt som kommer fordi vi antar at friske folk ikke lenger trenger motta sykelønn. I gamle dager forstod LO at alt henger sammen med alt. Nå er det bare populisme som gjelder der i gården. Det er beklagelig.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Jeg synes det i etterkant av årets valg må komme en større debatt og da i konsteuktive former om hva som er greit og hva som ikke er greit i en valgkamp. Vi har i alle år ledd av amrikanernes valgkamp hvor det handøer om og grave frem mest mulig dritt og dårlige påstander. Årets valgkamp i Norge skremmer meg fordi vi plutselig ligner på di. Det bør vel også komme en solid debatt om hvordan partienes politikk skal presanteres gjennom media. Det sier seg selv at det på ingen måte lar seg gjøre å forklare hvordan en skal løse en utfordring i en gitt sektor på 30 sekunder. Debatter handler pr i dag ikke om hvem som har den besge løsningen men hvem som er den beste og mest karismatiske debatanten.

Comments are closed.