Økonomene “advarer”

Hvor mye er egentlig en «betydelig økning i oljepengebruken»? Dette spørsmålet burde DN stilt seg før de laget sak om at «meglergigant advarer mot FrP politikk» (DN 24.08.13). En analytiker i Citigroup advarer i en rapport mot “Increasing fiscal stimulus significantly”. Kontrollspørsmålet er hvilken størrelse analytikeren tenker på når han snakker om en økning som er «significantly». Det tar ikke DN seg bryet med å kvantifisere, men hevder det er en advarsel mot FrP. Dette gjentar de på lederplass 26.08.13.

Jeg kontaktet analytikeren. Jeg la frem SSBs vurdering om at norsk økonomi tåler økte infrastrukturinvesteringer på 45 mrd kr, og spurte om han anså det for å være en «significant» økning. Svaret var at det «would have very little impact.»

Og da må DN merke seg – FrPs forslag til økt oljepengebruk i 2013 budsjettet var 10 mrd kr, altså mindre enn en fjerdedel av SSBs tall. Mener avisen fortsatt at Citigroup advarer mot FrPs politikk?

Dette illustrerer dessverre hvordan norsk økonomisk politikk diskuteres på autopilot. Mange økonomer tror FrP skal øke pengebruken med hundrevis av milliarder kroner, og gjør sine «FrP analyser» basert på det. Da bommer de grovt, slik UiOs Karen Ulltveit Moe viste på NRK nylig. Faktum er at FrP for 2013 foreslo økt pengebruk med 10 mrd kr – 5 mrd til å finansiere skattekutt og 5 mrd til å finansiere økte investeringer i infrastruktur. Resten av satsingene våre tar vi fra omprioriteringer innenfor eksisterende budsjettramme. Jeg kan garantere at FrP i regjering vil føre en ansvarlig økonomisk politikk.

email
About Ketil 380 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser