Økonomene “advarer”

Hvor mye er egentlig en «betydelig økning i oljepengebruken»? Dette spørsmålet burde DN stilt seg før de laget sak om at «meglergigant advarer mot FrP politikk» (DN 24.08.13). En analytiker i Citigroup advarer i en rapport mot “Increasing fiscal stimulus significantly”. Kontrollspørsmålet er hvilken størrelse analytikeren tenker på når han snakker om en økning som er «significantly». Det tar ikke DN seg bryet med å kvantifisere, men hevder det er en advarsel mot FrP. Dette gjentar de på lederplass 26.08.13.

Jeg kontaktet analytikeren. Jeg la frem SSBs vurdering om at norsk økonomi tåler økte infrastrukturinvesteringer på 45 mrd kr, og spurte om han anså det for å være en «significant» økning. Svaret var at det «would have very little impact.»

Og da må DN merke seg – FrPs forslag til økt oljepengebruk i 2013 budsjettet var 10 mrd kr, altså mindre enn en fjerdedel av SSBs tall. Mener avisen fortsatt at Citigroup advarer mot FrPs politikk?

Dette illustrerer dessverre hvordan norsk økonomisk politikk diskuteres på autopilot. Mange økonomer tror FrP skal øke pengebruken med hundrevis av milliarder kroner, og gjør sine «FrP analyser» basert på det. Da bommer de grovt, slik UiOs Karen Ulltveit Moe viste på NRK nylig. Faktum er at FrP for 2013 foreslo økt pengebruk med 10 mrd kr – 5 mrd til å finansiere skattekutt og 5 mrd til å finansiere økte investeringer i infrastruktur. Resten av satsingene våre tar vi fra omprioriteringer innenfor eksisterende budsjettramme. Jeg kan garantere at FrP i regjering vil føre en ansvarlig økonomisk politikk.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

7 Comments

  1. Svært mange nyhetssaker burde blitt meldt inn til PFU. Enten det er bevisst misforståelse eller mangel på kunnskap, så har en journalist plikt til å sette seg inn i sakene og belyse dem fra flere sider.

    Den økonomiske politikken som blåses frem i media er svært ensformet. Å bruke minst mulig er tydeligvis det som betegnes som ansvarlig politikk. Å se hva pengene blir brukt til derimot har tydeligvis ingenting med ansvarlig politikk å gjøre.

  2. Selv altså Dagens Næringsliv løper sosialistenes ærend. Sukk. Er det ingen grenser for hvor sosialistene greier å infiltrere seg?

  3. Det er mye Linn ikke skjønner. Som at handlingsregelen er laget av Ap for AP. Vi trenger gigantinvesteringer i infrastruktur over hele landet i mange 10-år framover. Investering til inntekts ervervelse.

  4. 45 milliarder mer i infrastruktur er 45 milliarder mer infrastruktur vi må vedlikeholde. Nei hiv deg på bussen og få industrier til å starte arbeidsdagen på forskjellige tider. DET er nemlig god økonomisk vett.

  5. Infrastruktur og helse og eldreomsorg er viktig. Å det er viktig å bruke penger på dette fremfor handlegater og kontorer i utlandet. Å Jeg forstår ikke hvorfor det syns å være galt å bruke penger på veier,sykehus, eldreomsorg og skoler og mer til. Dette er noe man tjener på. Skattekutt til de fleste øker kjøpekraften til den enkelte. Avgift og skattereduksjon til bedrifter når det kommer til arbeidsgiver avgift og lærlingavgift øker også til vekst til små og store bedrifter som vil utvide, disse skattene bremser litt for utvikling. Å når man får økte inntekter i bedrifter og industri og så videre så dekker det opp skattekuttene så da går man ikke i minus. Nå har ikke jeg noen økonomisk utdannelse men for meg virker det fornuftig. Å jeg syns at Ketil Solvik-Olsen virker å ha fornuften og vet hva han snakker om. Håper å se han i finansminister Jobben eller stat sekreter for finansminister. For han virker å være en veldig god finans talsmann. Og virker å være smart økonomisk og har en god utdannelse.
    Min mening ialefall.

Comments are closed.