Mongstad – hva skjedde egentlig?

De rødgrønnes månelanding på Mongstad ble en real krasjlanding. I ettertid forsøker de rødgrønne å omskrive historien om hva månelandingen egentlig skulle være.
Jens Stoltenberg later som de oppnådde det de ville – nemlig få på plass et testanlegg på Mongstad, men at de sliter med trinn to som er fullskala renseanlegg. Her jukser Stoltenberg.
La oss huske historien:
De rødgrønne har lenge trodd at CO2-renseteknologi var kommersielt tilgjengelig. I Soria Moria erklæringen fra 2005 var det ikke noe punkt om å etablere noe testanlegg for CO2-rensing. Tvert imot, erklæringen lovet at rødgrønn regjering skulle rense gasskraftverket på Kårstø innen 2009. Med en slik fremdrift (mindre enn fire år) måtte man startet byggeprosjektet umiddelbart. Prosjektet er nå forøvrig skrinlagt, etter utredninger for et tresiffret millionbeløp.
Mongstad gasskraftverket ble en sak først i 2006, da Statoil sa de måtte oppgradere raffineriet, blant annet ved å styrke kraftforsyningen. Dette skapte harde kamper internt i rødgrønn regjering. AP var nok på Statoils side og kunne ikke akseptere at raffineriet ble stengt. SV var derimot sterkt imot gasskraftverk, og ville få et prestisjenederlag dersom Mongstad raffineriet fikk nytt gasskraftverk med CO2-utslipp. Sommeren/høsten 2006 truet en rekke SV’ere med at SV måtte ut av regjering dersom Statoil fikk viljen. Kompromisset ble til slutt ja til gasskraftverk men også krav om CO2-rensing innen 2014. Stoltenberg omtalte dette som regjeringens “månelanding”. Les BT for datidens omtale av konflikten: http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Fnyser-av-NVEs-gasskonsesjon-1807947.html
Da Stortinget behandlet prosjektet hadde det to deler: 1) teste ut teknologi på testsenter, 2) bygge fullskala rensing innen 2014. I Stortingets debatt om Mongstad i mai 2009 var de rødgrønne tydelige på at kravet om rensing i 2014 var absolutt, og at fullskala rensing var viktigere enn at testanlegget stod ferdig. Månelandingen var altså fullskala rensing, ikke bygging av testanlegg. Utslippstillatelsen fra daværende SFT forutsatte rensing fra 2014 – det var altså ikke en bonus men en forutsetning av man hadde fullskala rensing.
Men, selv da de rødgrønne indirekte innrømmet behovet for å teste ut teknologi for Mongstad for rensing i 2014, så fastholdt de at krav om rensing av Kårstø innen 2009 stod fast. Jeg fikk aldri gode svar fra rødgrønne om hvorfor man måtte teste teknologi for Mongstad rensing mens man tok teknologien for gitt på Kårstø.
I dag vet vi at de rødgrønnes månelanding var preget av urealistiske kompromisser og styrt av ønsketenkning. Trolig har vi tapt mange år og milliarder av kroner på en urealistisk fremdriftsplan som har utelukket mer fornuftig tilnærming til forskningsarbeid samt at flere interessante aktører innen området har blitt utelukket fra arbeidet pga regjeringens hastverk. Både Sargas og Siemens har tilbudt å bygge fullskala gasskraftverk m/ rensing på en “no Cure/ no pay” basis, uten særlig interesse fra de rødgrønne.
FrP har hele tiden vært positive til å bidra med teknologiutvikling av CO2-renseteknologi, men vi var imot å forplikte oss til et fullskala renseprosjekt før teknologien er bedre utviklet. I mange år fikk vi mye kjeft for at vi ikke var “mer offensive” og forpliktet oss til fullskala anlegg. Erik Solheim hevdet jeg satte mine barns fremtid på spill, og Frederic Hauge fortalte meg at jeg ikke skjønte hva som skjedde i EU. I dag vet vi hvem som hadde et mest realistisk standpunkt.
email
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser