Bypakke Nedre Glomma er ikke forsinket

Jeg blir litt forundret når Aps Svein Roald Hansen gang på gang påstår at regjeringen somler med Bypakken Nedre Glomma. Det er direkte feil. Vi opprettholder fremdriften og gjennomfører de planprosesser AP selv har utviklet gjennom sine 8 år i regjering. APs Hansen må gjerne mene det er for omstendelig (jeg er enig), men vi har ikke rukket å gjøre store endringer i det systemet, enda.

Det er åpenbart at det er mange uløste behov innen vei og jernbane, i Østfold og mange andre steder i Norge. H/FrP regjeringen har varslet en økt satsing for å løse utfordringene raskere. Vi kan ikke magisk trylle problemene bort, men vi jobber for å kutte planleggingstiden, fremskynde prosesser og øke bevilgningene. AP medlem og professor Frank Aarebrot sier til Ny Tid: ”Var det én ting H/FrP lovet før valget, var det at de skulle vise handlekraft. Der har de holdt det de har lovet, sier Aarebrot.”

La meg minne Hansen om at den avgåtte regjeringen ikke varslet denne saken for stortingsbehandling i 2014. De rødgrønne varslet derimot at prosjektet måtte gjennom en såkalt KS2-runde (ekstern kvalitetssikring), slik alle prosjekter av denne størrelsesordenen må. Hansen bør derfor ikke være overrasket over at vi nå gjennomfører nå KS2-runden. Deretter vil saken bli forelagt Stortinget for behandling. Det er ingenting som tyder på noen forsinkelse. Det er en pakke som skal igangsettes fra 2015, og det vil den fortsatt. Jeg kan ikke se at Hansens spill og spetakkel hjelper prosjektet.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser