Raskere planlegging av vei/bane

Det tar ofte 10 år å planlegge nye veier i Norge. Regjeringen vil korte ned dette betydelig. Lang planleggingstid koster mye penger og skaper ofte usikkerhet i lokalmiljøene. Arealer for ulike trasealternativer båndlegges og hindrer annen utvikling. Mange lokalpolitikere, privatpersoner og byråkrater møtes gang på gang, men opplever at det ikke tas tydelige beslutninger. Næringslivet står i uvisse. Imens vokser trafikken og skaper mer kø og farlige trafikksituasjoner.

Det er viktig at vi tar gjennomtenkte valg. Kortere planleggingstid handler ikke om å ignorere berørte parter. Det handler derimot om at vi ikke skal sitte og sende brev frem og tilbake i ”evigheter”. Vi kan ikke la hver særinteresse stoppe fremdriften i planarbeidet.

På Dagsrevyen 02.02.14 varslet jeg at regjeringen vil gjøre grep for å kutte planleggingstiden. Statens Vegvesen bekreftet at ”vi har ikke prøvd det før, men vi tror vi skal få det til”. Naturvernforbundet tolker vår satsing som at ”naturen må vike når Norge skal asfalteres med nye veier.” (Aftenposten 18.02.14). Det er en defensiv tolkning. Mitt poeng er ikke at særinteresser skal overkjøres. Miljøhensyn skal vektlegges tungt. Men det bør ikke hindre oss i å ta beslutninger raskere. Fremfor å skrive utallige brev bør man møtes over bordet tidligere i prosessen. Ofte kan man diskutere seg frem til justeringer som gavner begge parter. Andre ganger må man skjære gjennom. Det er ikke slik at alle blir enige bare saken utredes en gang til.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

7 Comments

 1. Helt riktig Ketil få gang i det 🙂 Har et forslag : Hvorfor lage så mye kroker å kriker når man lager vei. Trenger vel ikke følge stien som geita og sauen tråkka opp. Så kom kua og så hesten og så bilen og veiene har blitt utvidet etter dette. Nei tenk nytt den raskeste veien mellom to punkter er rett linje, prøv å sette dette på et kart og se hvordan det blir og gjør så få avik som mulig for å dette til. Glem eksisterende veier og bygg nytt, absolutt beste måte, tragisk med alle ulykkene det har vært på E18 og andre utbygginger som trafikken ledes om på alle tenkelige omkjøringer. Trafikkulykker er også veldig dyrt samfunnsøkonomisk, derfor bør veiene bygges ut så fort det er mulig. 🙂

 2. Enig, og når en vei bygges; bygg etter MORGENDAGENS krav/standard og ikke (som i dag) GÅRSdagens standard/krav!

 3. Er det noen som tror det er mulig å kjøre på en planlagt vei?? , OG at kjøreforholdene blir bedre om planlehgingstiden blir kortere? ? Det etterspørres en raskere gjennomføring.av helhetlige prosjektet og ikke “klatting” med litt her og litt der. Og husk -bompenger er noe dritt! Forøvrig – Norge stopper ikke ved Dovre! Ta sjansen – bruk noen ti-talls milliarder på veibygging nord for Dovre!!!

 4. Absolutt ening Solvik-Olsen! Det må bli slutt på at den enkelte kommune skal kunne og sitte å forhale et trase – valg i det uendelige når det gjelder hovedveier i landet (for eksempel 4 felts vei E39 Kristiansand – Stavanger) De må få lov til å komme med sin uttalelse og ikke noe mer). Den enkelte kommune får heller ha en viss avgjørelse hvor sideveien til sin kommune skal gå.

 5. Infrastruktur er nasjonale store oppgaver. Tegn en så rett strek på kartet som mulig. Betal de som står i veien dobbel takst og totalen er halve kostnad og gjennomføres på 40 % av tiden

 6. Enig med Refsnes her. Der det er mulig uten å skade for mye eller beslaglegge matjord bør veier mest mulig rett fram, og gjerne med mer bruk av tunneler. Å fortsette med en antikvarisk veiplanlegging som ofte Vegvesenet gjør (følge melkeruta i fjæra som før, utbedre litt etterhvert), er trist. Trafikken øker betydelig, og særlig her i nord (Tromsø) har særlig trailertrafikken økt kraftig de senere år (også som følge av godsruten med ms Tege ble nedlagt- gods fra båt til vei!). Mesteparten av trafikken langs stamveiene skal rasket mulig fra A til B, og da bør veinettet planlegges deretter. Mht E8 her innenfor Tromsø har planleggingen pågått svært lenge, og når vegvesenet endelig (etter flere snuoperasjoner) la fram en reguleringsplan slengte de på bompenger likegodt, selv om dette ikke var tema i konsekvensutredningen eller høringsrunden, folk ble lurt. Da sa det borgerlige kommunestyret nei, og ba vegvesenet lage reg.plan for det opprinnelige østre alternativet (april 2012), og samtidig vurdere Tindtunnelen. Dette ønsket ikke vegvesenet, og slik står nå saken. FRP sin byråd for samferdsel har i tillegg sittet på en ferdig og svært omfattende KU for Tindtunnelen (som ifølge vegdirektoratet blir del av ny E8) siden august 2012 uten å sende på ordinær 6 ukers høring. I stedet for har Byråden (i samarbeid/etter press fra?) byutvikling viklet seg inn i en unødig, ressurs- og tids-sløsende utredning av parsellen Ramfjordmoen-Laukslett. Her foreligger det flere innsigelser, er bratt og rasfarlig (rapport fra NVE setter området i risikoklasse 4 av 5), boligfelter og et industriområde på nedsiden, og må passere et lite dalføre. En svært merkelig og krevende manøver, som fra byutviklings side kanskje helst er igangsatt for å få tiden til å gå, fram til neste kommunevalg og mulig nytt rødgrønt flertall. Denne manøveren fra byutvikling og FRP sin byråd for samferdsel er mildt sagt merkelig, særlig når både FRP og Høyre (som har styringen, sammen med Venstre) har skissert løsningen i sine programmer og valgbrosjyrer; http://www.tindtunnelen.no

  Se og ; http://tromso-kystparti.origo.no/?ref=checkpoint

 7. Det skrives om særinteresser. Underforstått, veier er ingen
  særinteresse. Biologisk mangfold, viltet i skogen, blomster,
  pollinerende insekter, sopp, lav, og jorda vi dyrker maten vi skal
  spise, det er ‘bare’ særinteresser. Når det gjelder “Ringeriksløsningen”
  må man huske på at det er Hole-bygdas unike natur, en natur med
  internasjonale verdier og med landets mest verdifulle matjord, man vil
  kjøre helt nye traséer for 4-felts motorvei og dobbeltsporet jernbane
  gjennom. “Miljøhensyn skal vektlegges tungt”, kan det bety at Statens
  Vegevesen’s foretrukne “grønne korridor”, med desidert mest negative
  konsekvenser for naturen må forlates?

Comments are closed.