Raskere planlegging av vei/bane

Det tar ofte 10 år å planlegge nye veier i Norge. Regjeringen vil korte ned dette betydelig. Lang planleggingstid koster mye penger og skaper ofte usikkerhet i lokalmiljøene. Arealer for ulike trasealternativer båndlegges og hindrer annen utvikling. Mange lokalpolitikere, privatpersoner og byråkrater møtes gang på gang, men opplever at det ikke tas tydelige beslutninger. Næringslivet står i uvisse. Imens vokser trafikken og skaper mer kø og farlige trafikksituasjoner.

Det er viktig at vi tar gjennomtenkte valg. Kortere planleggingstid handler ikke om å ignorere berørte parter. Det handler derimot om at vi ikke skal sitte og sende brev frem og tilbake i ”evigheter”. Vi kan ikke la hver særinteresse stoppe fremdriften i planarbeidet.

På Dagsrevyen 02.02.14 varslet jeg at regjeringen vil gjøre grep for å kutte planleggingstiden. Statens Vegvesen bekreftet at ”vi har ikke prøvd det før, men vi tror vi skal få det til”. Naturvernforbundet tolker vår satsing som at ”naturen må vike når Norge skal asfalteres med nye veier.” (Aftenposten 18.02.14). Det er en defensiv tolkning. Mitt poeng er ikke at særinteresser skal overkjøres. Miljøhensyn skal vektlegges tungt. Men det bør ikke hindre oss i å ta beslutninger raskere. Fremfor å skrive utallige brev bør man møtes over bordet tidligere i prosessen. Ofte kan man diskutere seg frem til justeringer som gavner begge parter. Andre ganger må man skjære gjennom. Det er ikke slik at alle blir enige bare saken utredes en gang til.

email
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser