Når skal dere gjøre noe for Sørlandet…?

Ofte når jeg skriver at regjeringen har fjernet en bomstasjon i Nord Norge eller besluttet trasevalg for E39 i Møre og Romsdal, da får jeg spørsmålet – når skal dere gjøre noe for Sørlandet?

Nå har vi gjort mer enn “noe” for Sørlandet. H/FrP regjeringen har satt Sørlandet på samferdselskartet. Etter bare åtte måneder har vi med besluttsomhet, handlekraft og vilje til å prioritere vist at det betyr noe hvem som styrer. Veisatsingen fremskyndes. Det er bevilget mer penger til fylkesveiene. Arbeidet med E18 Arendal-Tvedestrand fremskyndes. Bomstasjonen i Setesdal er nedlagt før tiden. Planarbeidet med bedre veiforbindelse gjennom Kristiansand får økte bevilgninger. Arbeidet med E39 forsterkes, og regjeringen har gitt klar beskjed at man skal planlegge for firefelts motorvei til Stavanger. Asfaltvedlikeholdet er økt etter ekstrabevilgninger under ny regjering.

Trafikksikkerhet prioriteres. Bevilgningene til tungbilkontroll er økt, og Vegvesenet her i Sør har virkelig vist iver etter å intensivere kontrollene. Det betyr tryggere kjøreforhold. Og her har man vært pionerer i bruk av hjullås, for å holde tilbake farlige vogntog. Gode erfaringer gjør at regjeringen nå endrer regelverket for å bruke hjullås mer aktivt over hele landet.

Jernbanesatsingen er styrket. Allerede til jul håper vi å få doblet antall avganger på Sørlandsbanen. Vi har startet det omfattende og langsiktige arbeidet med å binde sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Bevilgningene til vedlikehold økes, noe som bedrer situasjonen for godstog.

Luftfarten løftes. På Kjevik jobber vi for å løse parkeringsproblemene gjennom en OPS løsning. Arendal Lufthavn Gullknapp har fått konsesjon. Det styrker Sørlandet som en attraktiv næringslivsdestinasjon.

Vi er langt fra i mål. Vedlikeholdsetterslepet er fortsatt høyt. Investeringsbehovet likeså. Men vi har nå en regjering som er enig om en forsterket samferdselssatsing. Vi sitter ikke og lurer på om vi egentlig trenger bedre veier. God infrastruktur bygger en sterkere bo- og arbeidsregion, og kobler oss tettere til andre viktige klynger på både Vestlandet og Østlandet. Det arbeidet skal vi fortsette!

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser