Smakebiter etter 8 måneder i regjering

Det er nå 8 måneder og 11 dager siden regjeringsskiftet. Det gleder meg at veldig mange FrP velgere er stolt over hva vi har fått til i regjering. På min E6 tur til Kirkenes er responsen overveldende god, og det er høye forventninger til hva vi skal få til i årene fremover.

Politiske kommentatorer gir FrPs statsråder veldig god score. Vi har vist oss styringsdyktige, ja vi har også vist oss handlekraftige. Likevel later både opposisjonen og LO som om regjeringens samferdselssatsing kun handler om Segway og høyere fartsgrense. Svertekampanjen til Helga Pedersen skal åpenbart drives videre uansett hvor urimelig den er.

Jeg har derfor samlet en liten liste over noen av de viktigste politiske satsingene vi har gjennomført eller igangsatt. Dette er satsinger som viser tydelig at FrP i regjering utgjør en positiv forskjell, og at H/FrP regjeringen fungerer godt og evner å ta beslutninger. Noen av sakene nedenfor er initiert av H/FrP, andre har ligget i årevis uten beslutning i samferdselsdepartementet under forrige regjering.

Jernbane / kollektiv

 • Økt bevilgninger til vedlikehold av jernbanen, for å styrke regularitet. FrP bedre enn rødgrønne på tog, har Dagbladet konkludert.
 • Iverksetter reform for godsterminaler på jernbane, for bedre drift og økt godsbehandling
 • Tatt beslutninger som fremskyndet arbeidet med ny godsterminal i Bergen og i Trondheim (diskusjonstema i mange tiår uten beslutning)
 • Startet arbeidet med Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
 • Sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 mill kr.
 • fulgt opp arbeidet med godstransport på Rauma banen, hvor ny operatør overtok etter en del arbeid
 • Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av intercity satsingen på Østlandet
 • Iverksatt planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen
 • Iverksatt KVU vedr sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen
 • Gitt grønt lys for ny ekspressbusstjeneste mellom Notodden/Kongsberg og Oslo/Gardermoen
 • Tildelt økte midler til kollektivsatsing i Oslo, Bergen, Trondheim
 • Vedtatt Handlingsplan for kollektivtrafikken, hvor staten skal ta 50% av tunge investeringer i kollektiv infrastruktur i de fire største byene.
 • styrket rettighetene til busspassasjerer (til jubel fra Forbrukerombudet)

Vei

 • Økt bevilgningene og fremskyndet planlegging og prosjektering av 12 riksveiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord.
 • Økt asfaltvedlikeholdet (reversert nedgang planlagt av forrige regjering)
 • Økt bevilgninger til fylkesveier, gjenopprettet rentekompensasjonsordningen for fylkene, økt støtte til rassikring i fylkene
 • Iverksatt arbeid med veiinvesteringsselskap, for å bygge ut flere veier mer helhetlig og med lengre traseer. Fått grønt lys i Stortinget for vårt arbeid.
 • Iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, avlyste 13 utredninger for veiprosjekter og gikk rett på planleggingsstadiet istedet
 • Opprettet infrastrukturfondet med 30 milliarder kroner i kapital. Formålet er å etablere en ordning som bidrar til en varig og forutsigbar finansiering av infrastruktur.
 • Iverksatt arbeid med bompengereform, for å få lavere bomtakster og/eller eliminiere bomstasjoner. Har fått grønt lys i Stortinget for videre arbeid.
 • Bomstasjoner på sju strekninger fjernet, og flere steder er bompengegjelden redusert. Har fått Stortingets fullmakt for å redusere takstene på 13 bomprosjekt. Regjeringens vedtak så langt vil, for eksempel, spare bilister i Nord Norge for minst 2 milliarder kroner i bompenger sammenlignet med forrige regjerings planer. På flere strekninger gjeninnfører rabattordninger fjernet av forrige regjering.
 • Raskt avklart trasevalg for ferjefri E39 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal
 • Fremskyndet ferdigstillelse av E18 Vestfold (Tønsberg-Sandefjord).
 • Åpnet for 110 kmt fartsgrense på trygge motorveier
 • Firedoblet vogntogkontroll, innfører krav om vinterdekk på tilhenger, tar i bruk hjullås og utvider retten til å holde tilbake farlige vogntog, innfører krav om bombrikke på tunge kjøretøy for å sikre like konkurranseforhold i transportbransjen.
 • Økt samarbeidet med bensinstasjonsbransjen for flere truckhvileplasser
 • Ferdigstilt forslag til nytt parkeringsregelverk (sak som har ligget i departementet i åtte år uten konklusjoner)

Havn

 • Iverksatt arbeid med Nasjonal Havnestrategi
 • Fremmet og fått Stortingets støtte for ny loslov, som vil kutte kostnader for nærskipsfart og forbedre lostjenesten. Åpnet for økt bruk av farledsbevis
 • Iverksatt arbeidet med stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing til sjøs
 • Styrke teknologi/miljøsatsingen for skipsfarten via Transnova, deriblant satsing på landstrøm

Luftfart

 • Ny terminal på Flessand vedtatt
 • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn, Gullknapp
 • Utvidet konsesjonen til Moss Lufthavn, Rygge
 • Igangsatt arbeid med konsesjonssøknad for Polarsirkelen lufthavn
 • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester
 • Besluttet å innføre forenklet transfer ved Gardermoen (slippe å hente/sjekke inn bagasje etter ankomst utenriksfly med fortsettelse på innenriksfly. Mange års diskusjon uten beslutning før nå)

Telekom

 • Økt støtten for utbygging av bredbånd i distriktene
 • Igangsatt arbeidet med en Ekom melding.
 • Samordner graveforskriftene, som kutter kostnader for legging av fiberkabler etc

Diverse

 • Tillat bruk av Segway fra 1. juli 2014
 • Ryddet i regelverket for elsykkel
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

72 Comments

 1. Hva kan de andre ministrene vise til ? Tror de aller fleste er enige om at du har gjort en bra jobb. Kan ikke ta av meg hatten for noen av de andre som er i regjering, ikke en. Ved neste valg, får dere ikke min stemme uansett hvor dyktig du er.

  • Så hvorfor kommentere? Dette er vei = bil og eksos…. samt tog… om du ikke liker det men hest og okse så stem AP: men hold kjeft ellers… Takk..

   • hersketeknikker om hvem som kan kommentere, bryr jeg meg lite om. Om du har problemer med at jeg synes Solvik Olsen er den eneste av ministrene som har gjort en god jobb, blir ditt problem , lille venn 😉

    • Hva hadde du forventet deg som ikke er blitt gjort? Du skal selvfølgelig få lov å bestemme hva du stemmer på selv, men husk at blåblå ennå ikke har fått utarbeidet et selvstendig statsbudsjett, så vent hvertfall et år til før du gjør noen bastante beslutninger..

     • jeg hadde forventet at løfter som har med barn å gjøre, hadde blitt holdt. Løfter gitt av stortingsrepresentanter.

     • Fantastisk. Ja det er virkelig noe du bør bruke LAAANG tid på under SAMFERDSELSMINISTERENS oppsummering for de siste månedene 🙂

     • Ja, jeg ser dere gjør hva dere kan for å legitimere sutringa.
      Og til etterretning – lesingen min er det ikke noe feil med, men evnen til FORSTÅELSE sliter kanskje du med? (siden hersketeknikken – som du hårsårt fraba deg litt høyere opp på siden – i aller høyeste grad ikke er ukjent for deg) 🙂

     • i det minste er jeg voksen nok til å skrive under eget navn, Lille venn 🙂

    • Du kjenner godt til begrepet hersketeknikker ser jeg 😉 Du er flink til å bruke de sjøl 🙂 Ikke sant, “Lille venn” ? 😉 😛

    • Hjelper ikke å debattere med folk som ikke er i stand til hverken se, eller høre. Det blir bare det samme som denne nye regjeringen gjør. Slag i en dyne! Ikke verd å bruke tid på!

   • : le rose, c’est surtout pour que l&;1782#homme trouve une bonne excuse pour pas faire le ménage :D@Sounie : un maçon rose, t’as raison, ça se fait pas !@Ariana : Oh bah si ton frigidaire est bleu pastel, le micro-ondes doit passer !

   • Har vært gjennom denne listen din fra de andre ministerier. De syke, de gamle, fattige pensjonister, samt andre svaker grupper er ikke nevnt med så mye som et bokstav!

    Og ingen av de andre ministerier har noe som er verd å skrive hjem om. Jeg kan bemerke følgende: Jeg synes det er ekstremt synd at Frp har brukt de siste 4 årene til å fryse ut, og kaste ut gode og solide folk fra partiet. Gode folk som hadde sterke ønsker om å jobbe for folk, og ikke bare for egen del.

    Dere bør overveie å lukke dem inn igjen, selv om de kanskje ikke er helt enige med der på toppen om hvordan partiet Frp bør utforme seg frem i tiden.

    Viktig å lytte til folket, uansett hvilket ministerium eller departement man sitter i. Uten folket er partiet ingen ting!

    • Hadde vært så mye mer interessant å lese dine synspunkter Berdal, om du i det minste hadde klart å trekke hodet ut av sanden i 5 minutter…. Nå fremstår du bare som en patetisk tulling uten kontakt med omverdenen.

     Men jeg skjønner hvor du får det fra at “14% av alle Frp velgere har bare gått på skolen for å spise de andres matpakker, derfor har de bl. a. ikke lært å lese, men bare slenger seg på enhver debatt som ellers kunne ha fått litt dypere mening.” Uttrykket “På seg selv kjenner man andre” får en ny betydning.

     Hadde du lest listen som Solvik-Olsen linket til, så ville du sett at både syke, gamle, pensjonister og flere andre svake grupper er representert under flere departement på listen. Men det passer deg ikke, og da blir det håpløst å diskutere med deg også.

     Derfor er dette bare en korreksjon til din feilinformasjon, og en oppfordring til andre om å lese selv, og aldri ta ditt ord for noe som helst…. Du kan jo faktisk ikke lese, uten at dèt har noe med at du har stemt FRP i 30 år å gjøre…dèt er det bare du selv som tror 🙂 God bedring 🙂

     • Uff for meg nei. Igjen en som ikke har lest, og dermed igjen tar ut påstanden at det er jeg som ikke har lest.

      Joda har lest listen til Solvik Olsen, har fått med meg den lange listen fra de andre ministerier også. Men de ting jeg og mange andre gamle folk leter etter finner vi ikke så mye som bare en bokstav på.

      Resten av usaklighetene dine gidder ikke jeg å bruke tid og energi på. Ta deg en bolle, eller pille, og god bedring til deg også. 😛

   • den listen imponerer ikke meg og mange med meg.. Folk flest har ikke fått det bedre med denne regjeringen. Men selvsagt har dere 3 år til på dere. Men slik jeg har forstått, har løftebruddene dere gav i forkant av valget vært mange. Noen av dem lander visst i rettsalen etter hvert også hører jeg.

 2. Fattigdom da spesielt blant nordiske pensjonister som alle har glemt, eldreomsorg, helseomsorg, psykiatrisk vern, og omsorg, en total rekonstruksjon av dagens maktgale, og maktmisbrukende barnevern, aktivering av unge arbeidsledige, og aktivering av absolutt alle innvandrere, og til sist men ikke minst avskaffelser av de mange stadig voksende segregerte innvandrer grupper som forsøker å isolere seg fra resten av samfunnet, samt den ekstreme forsøplingen av landet er det tilsynelatende ikke gjort noe med, og ingen som interesserer seg for.

  Verst er at alle politikere har berøringsangst med ovenstående emner/problemer. Har stemt Frp i over 30 år, men er i tvil om at jeg vil gjøre det igjen når også Frp glemmer de svakeste gruppene som hele tiden må betale prisen i form av usosiale skatter og avgifter.

  Håper dere i Frp får gjort noe med alle andre mer presserende menneskelige problemstillinger også!

  • Jan Berdal, dette er hva Solvik-Olsen og hans departement alene har fått til. Jeg er sikker på at listen blir mye lengre om du legger til de andre departementene 🙂

   • Tror ikke en millimeter på. Både Frp og Høyre er tause som østers når man prøver å lufte de nevnte tingene. Derfra kan man ikke forvente å få noen form for svar.

    Har bare støtt på en enkelt Ftp politiker som bryr seg. Men han alene greier ikke å gjøre noe som helst, når resten av stortingsgruppen gir beng!

    • Og Ap var så flinke??? Hehe, Det har vært nedgang for eldre og pensjonister i årevis. Hvorfor trykker du på samme folket skal ordne opp? 🙂

     • Stoltenberg var flink til å snakke folk i senk. Spesielt Solberg har tatt ved lære. Godt nok har regjeringen fått nytt navn, men de leverer fortsatt samme skitt! Og det er da bestemt ikke noe å skrive hjem til mor om for å skryte med!

     • Dette var ikke en diskusjon, men et spørsmål. Og poenget med spørsmålet var ikke meg, men håpet om konstruktiv tenkning.

     • Sant nok 🙂
      Jeg er nok ikke så konstruktiv, fordi jeg synes det som utøves av de nåværende styresmakter er fantastisk bra. Men for en som er negativ uansett hva slags regjering vi har, så burde kritikken som et minimum bunne ut i konstruktive forslag istendenfor konstant surmuling.

     • Mangelen for forståelse over hva du leser går ganske sikkert over. Bare gi det litt tid 🙂

    • Jan Berdal, er det din gode venn Helga Pedersen, som har skrevet dette innlegget for deg???
     Dette er et innlegg fra Samferdselsdep, Men det er Helga for dum til og forstå. Tenk litt selv Jan, det kan være litt lurt.

     • Svaret ditt gir svaret på hvorfor Frp sliter som de gjør. Kunnskapsløsheten blant Frp velgere er horribelt lav. 14% av alle Frp velgere har bare gått på skolen for å spise de andres matpakker, derfor har de bl. a. ikke lært å lese, men bare slenger seg på enhver debatt som ellers kunne ha fått litt dypere mening.

      Som jeg skrev i tråden “Har stemt Frp i over 30 år” så skriver jeg også her, at dere oppblåste besser wisere ike engang har lest 1% av hva jeg skrev.

      Og det er også grunnet dere at Frp har fått en så til de grader dårlig ry. Mulig du har vært i Lag med Sverte Petra les Helga Pedersen, men det er så ditt problem. Grøss……

     • Med al respekt for din person, og det arbeide du utfører, så er det fortsatt slik, at veldig mange ikke er i stand til hverken å lese, eller forstå tingene på en korrekt måte.

      Jeg er ikke særlig religiøs, derfor er det slik, at i stedet for å tro, så må jeg vite. Hvis vi skal flytte fjell, så må vi vite hvordan vi gjør det. Nytter ikke å gå til fjellet for å kreve at det flytter på seg!

      Dette bør også de som stemmer Frp få med seg.

    • Fantastisk å sutre når vi endelig har fått et skifte i regjeringen. Jeg håper Jan Berdal har forstått HVORFOR det er som det er. 8 år med rødgrønt har jo tatt liv av det meste, og det tar mer enn noen måneder å få Norge på beina igjen etter et slikt vanstyre!

     • Normalt svarer jeg ikke en “intetkjønn” i debatter. Men jeg skal svare kort, så også du skjønner bildet! Ny regjering, ny farge, men dessverre samme skitt som fra de rødgrønne.

     • Meningene er de samme uavhengig av kjønn. Forhåpentligvis svarene også?
      Når hadde de rødgrønne en slik liste å vise frem? Ikke på 8 år kom det særlig annet enn utallige planer og avgifter fra den kanten.
      LES DEG OPP og se at det slettes ikke bare fargen som er forandret, og slutt og syt 🙂

     • Jeg nevner “Nordsjødykkerne” som et eksempel på at din liste er svært mangelfull og basert på sort/hvitt tenkning. Tilsvarende kan jeg nevne at så sent som forrige uke gikk arbeidsministeren ut og sa JA til at ungdom skal kunne tjene penger uten at det trekkes fra på foreldrenes sosialhjelpsutbetalinger. Det har skjedd mye på området du er opptatt av – se helheten

    • Each cat should have its own litter box. Some do#8n&217;t like to share. Another reason could be if your cats are fixed it could be territory issues.

  • Jeg kjenner flere statsråder som jobber daglig med problemene du er opptatt av. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kan du være stolt av, spesielt om du har stemt Frp i 30 år 🙂

   • Jeg kjenner også noen statsråder i nevnte departementer, men på de er det bare tausheten som preger bildet. Eneste skryt fra Frp vi finner går på veier, segways, lakritspiper, profesjonell boksing, avgiftsfrie båtmotorer, og andre ting som egentlig ingenting har med de av meg nevnte områder.

    Er klar over at dette er trafikkministeren, og samferdselsdepartementet som har skryteside her, men jeg har lovt en del gamle, syke, og andre svake grupper i samfunnet, og deri blant meg selv at jeg vil stå på og kjempe for at man gjennomfører strakstiltak for å avskaffe den ekstreme fattigdommen blant minstepensjonister. Og for min del er det slik, at i krig og kjærlighet gjelder alle knep. 🙂

    Og når eldre folk er vettskremte ved tanken om hvordan de skal klare seg i fremtiden med en regjering som stort sett gir F… i dem, da bør veibygging ikke settes i fremsetet så lenge vi i rike Norge har menneskelige katastrofer, og ekstremt svake grupper som stort sett alle politikere har berøringsangst med.

    Veldig fint med veier, som etterhvert bare eliten i landet har råd til å benytte seg av. Vanvittige bomavgifter, P-avgifter, og drivstoff avgifter er også noe som rammer sosialt skeivt de alle svakeste gruppene i samfunnet som dere politikere over for resten av verden skryter av ikke eksisterer i Norge.

    Joda flott jobb å bygge veier som snart ingen har råd til å kjøre på. Her står bilen i garasjen, og der har den stått lenge.

    Og samferdsel eller ikke, så finnes det en stor gruppe i dette landet som ikke engang klarer å betale en billett til bussen for å komme seg litt ut. Og det er ille!

   • Nabil     nous dit le salam alaykoumj’ai bien rit quand j’ai vu cette video, bonne idée du frère qui a déplacé les saucisses knaki &lbhao; qalal&nusp;» dans le rayon pur porc

 3. Dette er helt fantastisk.. Jeg vill ha mer olje-penger inn i vei… det løses enkelt med å sette bort arbeidet til et utenlandsk selskap. 🙂

 4. Her er det samferdseldepartementet som blir diskutert, synes det er veldig usaklig å trekke inn de andre departementene i denne diskusjonen. Er imponert hvor mye samferdseldepartementet har fått til, blir spennende å se hva de får til med sitt eget statsbudsjett så fortsett med ditt gode arbeid Ketil Solvik-Olsen.

 5. Veldig bra, men det går for smått. Det er fult mulig å hundredoble farten på ting. Gi utenlandske selskap 5-10 mil hver og bygg ut alt samtidig fra Trondheim til Kristiansand til Bergen til Ålesund til Trondheim til Tromsø…. -eller hvor langt det trengs. Har sett 3 selskap bygge SAMTIDIG fra Tønsberg til Larvik, -langs hele strekningen SAMTIDIG!

  Sett ut på anbud i EU, få opp 100.000 mann, gjør alt SAMTIDIG, betal direkte fra oljefondet i Euro så ikke norsk økonomi berøres. Bruk prinsippene for VALUTAØKONOMI.

  Her er en diskusjon om Valutaøkonomi, -kombinere FrP’s og Høyres økonomiske politikk, -dessverre med noen røpeinnslag som alltid i slike diskusjoner, -men mye å lære for å møte dem som sier man ikke kan bruke av oljefondet til slikt. -I så fall bare i små mengder. Hvilket er tull! Les og lær. 🙂 http://rikspolitikk.origo.no/-/bulletin/show/805593_hvordan-kombinere-frp-s-og-hoeyres-oekonomiske-politikk

  • Jeg er enig med deg i måten det skal gjøres på. Men husk, vi har nå fått en kompetent samferdselsminister som hører på folket, og det er ingen vits i å klage på at tempoet er for sakte. Husk, Solvik Olsen har hatt en ganske tøff vei mot denne ministerposten han har fortjent så til de grader. Jeg kan selv huske hvordan han nærmest ble mobbet på radioen av de rødgrønne i diverse debatter. Og de rødgrønne har gjort sitt ytterste for å hele tiden legge hindringer i veien for jobben han gjør, og de prøver enda. Det er mange misunnelige AP`ere der ute som gjerne saboterer for FRP.

   Derfor: Fokuser på sak, så kommer nok løsningene!

   • Ja ikke misforstå, Ketil Solvik Olsen har fått til mere på 8 måneder enn de rødgrønne på 8 år, så all ære til han og FrP. Jeg bare viser til en måte å bygge ut landet på i ekspressfart som heller ikke vil berøre norsk økonomi eller Handlingsregelen. Og det bør folk sette seg inn i for folk er flasket opp med rødgrønn økonomipropaganda i årevis som sier at det ikke går. Men jo, det gjør det. -Bare man er villig til å høre på ny lærdom som sier at jorden er rund, -ikke flat som alle hittil har hevdet. Og et nytt verdensbilde kan det jo ta tid å venne seg til.

    • Det hadde vært kjempebra om et utenlandsk selskap eller to fikk bygge en skikkelig motorvei i Norge, gjerne mellom Oslo og Bergen i første omgang, det ville gitt et skikkelig løft. Da hadde de fått vist Vegvesenet hvordan ting skal gjøres, for jeg tror de mangler en større forståelse og et mer helhetlig syn på ting. De elsker å sette opp tusenvis av vegsperringer og masse småarbeider som aldri blir ferdig virker det som?

     Jeg er overbevist om at de aller fleste i FRP vet om det du nå nevner, at de kan bygge veier uten at det i større grad påvirker norsk økonomi. Det var jo også en TV-reportasje på NRK (tror det var på NRK,2012) om at de hadde så mye bedre veier i Sveits og Østerrike, som jo har en vanskelig geografi å jobbe med. Dette har jo vært et kjerneargument fra de rødgrønne: Vi kan ikke bygge skikkelige motorveier fordi det er så mye fjell i Norge…….

     Og jeg er ganske sikker på at før valget ble det ytret fra FRP at de ville leie inn utenlandske selskaper. Og begge gangene dette ble nevnt, var det HELT stille fra de rødgrønne. Ja, jeg tror nordmenn mangler vidsyn.

     La oss håpe Solvik Olsen får dette til.

     • Ja, men ikke ett utenlandsk selskap eller to. Heller 80-90 utenlandske selskap samtidig.
      Og de skal jobbe samtidig med motorvei fra Trondheim til Oslo til Kristiansand til Stavanger til Ålesund til Trondheim til Tromsø til……. Gi dem ti mil hver så kommer de for da er det interessant for dem. Pluss Intercity, Ringeriksbane osv. Nok av ting som burde vært på plass alt.
      Oslo – Bergen? Ja, gjerne det og.

     • Oslo-Bergen er den viktigste strekningen å begynne med, både for tog og bil. Jeg har sansen for at ting kan gå fort, og at vi for en gangs skyld gjør noe nytt og annerledes innen samferdsel. Og du har jo på mange måter rett; vi lever i en moderne verden nå, der mange selskaper kan jobbe sammen. Da er det svært viktig at vi har en kompetent samferdselsminister, men den biten er jo på plass. Men husk, dette vil likevel måtte bankes gjennom på Stortinget, og det må være godkjent av finansministeren, såvidt meg bekjent.

     • Det er selve prinsippet jeg vil ha frem, -at alt kan taes samtidig, -gjerne Oslo-Bergen og, og at dette kan gjøres UTEN å bryte hverken handlingsregel eller ødelegge for norsk økonomi.
      Det er i prinsippet en totalt annen måte å gjøre ting på, -en totalt annen måte å tenke på, FOR NORSK ØKONOMI SKAL NEMLIG HOLDES FULLSTENDIG UTENFOR.
      Det krever av folk at de må tenke utenfor tilvendt boks, og at de må løfte litt på hjernecellene sine for å se verden fra et annet perspektiv. Kan sammenlignes med den gang man måtte venne seg til å tenke på at jorden var rund, -ikke flat. En lesing av den tråden jeg innledningsvis henviser til og har lagt en link til fra begynnelse til slutt (med tilgivelse for rølpeinnleggene som nok forekommer) vil være en begynnelse.
      Jeg har oppdaget at det er veldig vanskelig å få folk til å tenke utenfor det de har blitt fortalt at er sannheten. Evnen til å tenke selv er mere begrenset blant folk enn jeg trodde.
      Men det er altså mulig å gjøre alt på en gang uten å skade norsk økonomi. Og det er det jeg ønsker at Ketil Solvik Olsen og resten av Stortinget skal forstå.
      Og da må de begynne med å forstå at oljefondet overhodet ikke kan brukes til pensjoner slik navnet på fondet lurer en til å tro. Fondet kan i prinsippet bare brukes til anskaffelser med mindre man vil bruke av det til forbruk (pensjoner) som virker inflasjonsdrivende og derved negativt for norsk økonomi. Basisforståelse her er grunnleggende for infrastrukturutbygging slik jeg skisserer.

     • Men det er dessverre det hele oljefondet (les pensjonsfondet) er lagt opp til; at 68`erne skal stjele våre penger til sine pensjoner, som takk for at de ødela landet med kommunismen sin, og som du er inne på, gjør ytterligere skade på landet når de tar ut sin pensjon. La oss håpe at finansministeren ordner opp i dette.

     • Oppgaven for FrP må være nettopp å få det norske folk til å forstå akkurat det.

 6. Vet du hva, Ketil? Jeg ønsker å gi deg en positiv «trussel». Du er utvilsomt den beste samferdselsesministeren som Norge noensinne har hatt. Hadde jeg sett deg på gata skulle du gjerne fått en klem. Jeg liker spesielt godt ditt arbeid for veiselskap a la Østerrike/Sverige. God lørdag!

Comments are closed.