Steinberg stasjon

Om kort tid stopper toget igjen på Steinberg stasjon. Til å begynne med blir det to såkalte ”innsatstog”, som skal hjelpe med å avvikle pendlertrafikk i rushtiden. Det skjer allerede i år. Dernest en prøveperiode neste år hvor Steinberg stasjon har faste stopp hver time. Før det skal det blant annet investeres på stasjonsområdet, fikse planoverganger og få bedre innkjøring til Hokksund stasjon, for å frigjøre tid på linjen. Tid som kan brukes til å stoppe på Steinberg stasjon uten å øke risikoen for forsinkelser, som fagfolkene frykter vil forplante seg på sporene innover mot Oslo S. Med stadig flere tog gjennom Oslotunnelen har marginene blitt knappere, og en forsinkelse vil raskere ramme systemet hardere nå enn før. Det gjør denne saken vanskelig, men det endrer ikke vårt mål – Steinberg stasjon som fast stopp.

Jeg har merket meg at noen kritiske røster (og journalister) har vært negative til alt regjeringen har sagt i denne saken. Etter de siste par års politiske ping-pong kan jeg for så vidt forstå en kritisk tilnærming. Derfor håper jeg dagens regjering vurderes basert på hva vi gjør, ikke hva vi lover.

Det henvises ofte til at Stortinget har vedtatt åpning av Steinberg stasjon. La meg minne om at den daværende rødgrønne regjeringen forutsatte at Jernbaneverket skulle kjøre en simulering for å sjekke at løsningen var robust. Den simuleringen ble gjort – løsningen ble ikke ansett som robust. Det nevner ikke de rødgrønne partiene. De nevner heller ikke at den uavhengige analysen som sier Steinberg kan åpnes også forutsetter at Darbu stasjon delvis stenges. Hva har vi da løst?

Vi ønsker en bedre løsning enn å stenge. Regjeringen har lovet å øke satsingen på jernbane, noe vi har startet allerede. Vi har sagt at pendlerreisen er prioritert. Derfor viser vi vår støtte med å etablere rushtidsstopp om kort tid. Derfor skal vi ha en prøveperiode – for å la erfaring fra virkeligheten styre over modeller. Derfor håper jeg at prøveperioden viser at tiltakene vi skal gjøre gir en robust løsning. Og, derfor reiste jeg til Steinberg stasjon en lørdag ettermiddag i vår – alene – for å se på områdene i ro og fred. Rett og slett fordi saken er viktig.

Jeg registrerer at noen opposisjonspartier forsøker å slå politisk mynt på situasjonen. AP/SP skryter av forslaget de nylig fremmet i Stortinget om en permanent åpning av Steinberg stasjon allerede fra desember 2014. Forslaget har bare en hake – i AP og SPs forslag til revidert statsbudsjett glemte de å foreslå en eneste krone ekstra til å realisere sitt løfte for Steinberg stasjon.

email
About Ketil 380 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser